Kûn Nedir Ol Emri


Esa
22.05.2018
 
 Kün
 
Osmanlıca yazılışı: Kûn ~ كون =  “Ol “
 

Arapça "ol!" manasına gelen bir kelimedir. Eski Türkçede kün, ışık ve güneş anlamına gelir. Türkçe kökenli “ Kün “ kelimesi zamanla Gün ve gündüz ile güneş kelimesine dönüşmüştür.

Kün+e- (eski Türkçe): ışı- (mak) , kün (eski türkçe) : Güneş; kün+tüz = gündüz.

Kün  - ol – emrinin İslamiyette önemi çok büyüktür.  Çünkü Allah’ın varlıkları yaratmak için sadece  “kün” ol vermesi yeterlidir. Nitekim varlıklar alemi – yani bu âlem Allah’ın kün demesi ile olmuştur. Kainatı oluşturan "Kün",  emri Kâf ve Nun harflerinden meydana gelir. Bu nedenle  “kün “ için "Kâf u Nûn" da denilmektedir.

Kur'arı-ı Kerim'ide Allah'ın, bir şeyin olmasını istediği zaman ona "Ol!" demesinin yeterli olduğunu ifade eden  âyetlerin bazıları (Bakara/11; Âl-i İmrân/47, 59; En'âm/ 73, Nahl/49, Meryem/35, Yâsîn/ 82, Gâfır/67) ayetleridir.

Kün fe yekûn kelimesi ise  "Ol deyince olur." Anlamındadır. Yani Allah’ın ol demesiyle- ol emri ile-  her şey olur.

İslami ve Tasavvufi inançlara göre  "Kün" emri verilmeden evvel herkes Elest bezmindedir.   Henüz hiç bir varlık ve maddi âlem yaratılmadan önce Allah ( cc) ruhları  bezm-i eleste çağırmış, “ Ben sizin Rabb`iniz değil miyim” diye sormuştur.  ( bkz Kalû Belâ Nedir ve Bezm-i Elest'te İkrar Verme )

"Rabbin, Âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutarak; 'Ben sizin Rabbiniz değil miyim?' (demişti). 'Evet (buna) şahidiz,' dediler. Kıyamet günü: 'Biz bundan habersizdik' demeyesiniz." (el-A'râf, 7/172).

Böylece insanlar kalü belada ikrarı vermişler sözünden dönen olmasın diye ruhlar birbirine şahit tutulmuş, Allah ( CC)  Kün deyince kainat meydana gelmiş  însanlar a, Kenz-i Mahfî mertebesinden "Kün" emri ile çıkmıştır.

Gör sende seni kim ne cism ü cansın
Maksud-ı vücud-ı "Kün" "fe-ye-kân”sın   Nesîmî

Ne çâre "Kün" emri zuhura geldi
Mahlûkât u eşyâ hep zâhir oldu      Derdli
Kâf u Nûn hitâbı izhâr olmadan
Biz ol kâinatın ibtidâsıyız                Harabî

Lem-yezeli kün emrine deyince
Herkes dereceyle zamana geldi
Bekledi bir zaman ezel ervahı
Zaman hitam buldu dehana geldi           Hodlu Noksani (1922 - 1964) Şiirleri
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


2 Yorum
22.05.2018 - 10:59
Çok gerek duyulması gereken bir yazı olmuş. Selamlar saygılar.

22.05.2018 - 12:59
Farklı düşünceler ve bulgular ortaya koyan bir yazı Tebrik ederim.