Musarra ile Müselsel Nedir ve Örnekleri


Esa
7.11.2019
 
 
Musarra ve Müselsel Nedir.
 
Osmanlıca yazılışı: Musarra :   مصرع
 
Musarra kelimesi Arapça “ sarr” kökünden gelen bir kelimedir.  Musarra kelimesi edebiyatta bir terim olarak kullanılmış, iki dizesi kendi arasında kafiyeli olan beyitlere musarra denmiştir.
 
Bilindiği gibi gazel ve kafiyelerin ilk beyitleri kendi arasında kafiyelidir.  Gazel ve kasidelerin ilk beyitlerine ise matla beyti denmektedir. Şu halde gazel ve kasidelerin matla beyitleri musarradır.
 
Her iki mısrası bir biri ile kafiyeli olmayan bir mısrası serbest diğer mısrası  ilk beyitle kafiyeli olan beyitlere ise müfred denmektedir.
 
Musarra' beyit, gazel veya kasidenin ilk beyitleri olan ve matla beyitleri olarak da ifade edilen ilk beyitler oldukları gibi terkib-i ve terci bentlerdeki vasıta beyitleri de olabilirler. Şu halde gazel ve kasidelerdeki matla beyitleri ile terkib-i ve terci-i bendlerdeki vasıta beyitleri musarradır.
 
Bir başka ifadeyle iki dizesi de matla beyti gibi kafiyeli beyitlere Musarra beyiti de denmektedir.  Kafiyeli beyitler genellikle” metali,”  müfredler ise “ ebyat-ı müfredat  adı altında toplanır. Beyt-i musarra Matla beyti ile aynı  şekil özelliği taşır.  Fakat  Musarra beyti illaki matla beyti olmak zporunda değildir. Matla beyti daima şiirin başında bulunur fakat musarra şiirin ortalarında da bulunabilir.
 
 
 Divan şiirinde gazel ve kasideler genel olarak ilk beyitleri yani matla beyitleri musarra; diğer beyitleri ise müfretlerden meydana gelir. Fakat divan şiirinde her beyti musarralı olan şiirler de yazılmıştır. Bunlara musarra gazel veya –  mısraları zincirleme gittikleri için – müselsel de demişlerdir. Her mısrası aynı kafiyede olan şiirlere de musarra denir. (Musarra tuyuğ gibi)  
 
 MUSARRA- MÜSELSEL ŞİİR ÖRNEĞİ
 
Hiçbir dem sensiz olmak istemez canım benim
Oldu güya tâb-i hüsnün imânım benim
 
Cevrin olmaz kâsir-i şevk-i firâvanım benim
Muttasıl alemde etsin girye çeşmânım  benim
 
Razıyım yansın müebbed kalb-i sûzânım benim
Mevt tutsun dâmenim hüsrân giribânım benim    Recaizade Ekrem
 
 
Şâhâ müselsel zülfüñüñ ışkında mecnûn olmışam (446/1)
Göñlümi bir sevdâ-y-ıçun dâm-ı belâya salmışam
 
Gâhî cemâlüñi senüñ göñlüm kıble düzmişem (446/2)
 
Gâhî hayâlüñe senüñ cândan perestiş kılmışam
İy halkı hoş hulkı hasen sürme kıble düzmişem (446/3)   Ahmedi 
 
 
Rubai-i Musarra Örneği
 
Luft ile şem’i ümîdimi rûz eyle
İkbâlimi  tevfîk ile firûz eyle
Leylâ gibilafzımı dil- efrûz eyle
Mecnûn gibi nazmımı çiğer-sûz eyle      Fuzuli
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış