Müşteri Bircis Erendiz Hürmüz Zeus ve Jüpiter Alakası


 


Kartalı ve şimşeği ile Zeus

 

Müşteri Zeus ve Jüpiter Alakası

Müşteri Yıldızı: Doğu kültürü ve divan edebiyatı astral inançlarında yedi seyyar yıldızdan ( gezegen ) biridir. Müşteri’nin Doğu kültürü ve divan edebiyatındaki diğer adları  Bircis, Erendiz , hatta Hürmüz ( Ahur-a Mazda ) iken Batı mitolojilerindeki karşılığı  ise Zeus ve Jüpiterdir. ( bkz Müşteri hakkında geniş bilgi Müşteri Yıldızı (Bircis, Erendiz, Zeus ve Jüpiter ) Etkileri ve Divan Şiirinde Müşteri,

Müşteri, Bircis , Erendiz , Hürmüz, hatta Zeus ve Jüpiter, yay ve balık burçları ile de ilişkilendirilen mitoloji ile ilgili  unsurlar olmaktadırlar.

Bilindiği gibi Yunan medeniyeti Roma uygarlığından önce oluşmuştur ve Roma medeniyeti de bir anlamda Yunan medeniyetinin ardılı olmaktadır. Bu nedenle Roma medeniyeti ve astral inançları, mitoloji, efsane veya hikâyeleri kahramanlarının tanrılarının tanrıçalarının adlarını değiştirerek Roman mitolojisi haline evirilmiştir. Bu bakımdan mitolojik unsurları da tarihi ve kronolojik sıra ile değerlendirmek gerekir.

Ön Asya ve Batı Mitolojileri temelde, Sümer, Akad, Pers, Asur, Babil ve Fenike kökenlidir. Sümer medeniyeti başlangıç olmuş, Sümerlilerden Asur, Pers ve Fenikeliler kanalı ile Yunan medeniyetinden Roma’ya kadar yayılmış diğer koldan da bir nebze Mısır uygarlığına doğru yönelerek Ön Asya ve Batı mitolojileri ile arsal inançlarını meydana getirmiştir. Bu inançlar, efsaneler ve astrolojik olgular medeniyetten medeniyete geçerken, gelişirken ve ilaveler kazanırken tip ve karakterlerinin isimleri değişmiş ama işlevler ve ana hikayeler orijinlerin deki özelliklerini büyük ölçüde korumuştur.

Kartal kanatlarıyla Ahura Mazda - Hürmüz

Bu durumu Ön Asya medeniyetlerindeki Müşteri ile  Hürmüz; Yunanlıların Zeus’u ve Romalıların Jüpiter ‘i arasında da görürüz.  Yunan mitolojisindeki Zeus ile Roma mitolojilerindeki Jüpiter adları farklı olan ama tüm özellikleri aynı olan iki adlı tek bir tanrıdır. Astral açıdan bakınca da Müşteri ve Hürmüzün de Zeus ve Jüpiter’den hemen hiçbir farkı yoktur. [1]

A.Talat Onay’a göre Müşteri’nin diğer bir adı da Hürmüz’dür. [2]  Hürmüz ise Fars mitlerinde ve Zerdüştlük dininde en büyük tanrıdır.  Bu tanrıya Ahura Mazda ‘da denir ve Zerdüştlerin kitabı olan Avesta’da  Ahur’a Mazda şu şekilde anlatılır. “Başlangıçta her şeyin üstünde yükselmiş olan Ahura Mazda’dır; en yüce bilgiyle, arılıkla (saflık) âlemin nuru içindeydi. Bu nur tacı, Ahura Mazda'nın oturduğu bu yer, ilk nur denilen yerdi. Ahura Mazda'nın eseri olan bu en yüce bilime, bu arılığa Yasa denilir” (Zend Avesta, cilt III, s. 343)[3] (/ Metinlere-Gore-Tanri-Hurmuz-Ahura-Mazda/63874) Gökyüzü ordusunun başı, iyiliklerin ve bilge tanrıların en büyüğüdür.  “Işıktan ve hakikatten ibaret “ olan Hürmüz,  Zerdüşt inanışına kötülük tanrısı Ehrimen’in ( Angra Mainyu)  en büyük rakibi ve gökyüzü ve ışıklar ordusunun başı olarak görülmüştür

 

Kartalı, asası, şimşeği ve kartalıyla Roma Tanrısı Jüpiter 

"Tanrıların ve İnsanların Babası" Zeus ve Jüpiter sonsuz gökyüzünün  ve şimşeklerin tanrısıdır. Zeus ve Jüpiter’in  silahı  kırbaç ve kement gibi kullandıkları yıldırım olmaktadır. Zeus ve Jüpiter attıkları yıldırımları kartal ile geri toplar. Zeus ve Jüpiter tanrıların tanrısıdır. İki kardeşleri ile dünyayı yönetirler. Zeus ve Jüpiter’in kardeşleri yer altı ve denizler tanrılarıdır.  ( Zeus’un kardeşleri Posedion -deniz - , Hades  - yer altı ve kötülük- ;  Jüpiter’in iki kardeşi ise Neptün – deniz-  ve Plüton’dur.)  Zeus,

Kronos'un [4] ve karısı Rhea'nın en küçük çocuğu ve oğludur. Zeus, Olimpos’a saldıran Atlas’ı cezalandırmış ve ona dünyayı sırtında taşıma cezası vermiştir.

Jüpiter ise tıpkı Zeus gibi Satürn ile Ops'un en genç çocuğudur.  ( Satürn ise Yunan Mitolojisindeki Kronos’un karşılığıdır) ve Atlas’a evreni taşıma görevini o vermiştir.

Müşteri’ nin ( Jüpiter) tesirinde doğanlar; incelik, yumuşaklık, merhamet, yeterli kâmil akıl, bilim, ilim, hikmet, cömertlik, misafirperverlik, hayâ (edep), tevazu, kalp cömertliği, kalp temizliği, yüz güzelliği, vücut temizliği, âlim, hâkim ,[5] güzel ve ferasetli konuşma, şanslı, cesur, zarif vücut hatlarına ve böylesi güzel huylara sahip olarak dünyaya gelir kabul edilmektedir.


İLGİLİ LİNKLER 

 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış