Nûn Harfi  Kün Kaş ve Hilal Alakası


 

 

 

Nûn Harfi  Kün Kaş ve Hilal Alakası

Osmanlıca  nun : ﻥ  ﻦ  ﻨ   ﻧ

Nun harfi  Arap alfabesine aittir ve Osmanlı alfabesinin d28. harfidir.

Nun harfi şekil olarak noktalı bir yarım daireye benzemektedir.  Nun harfi Kuran’da Kalem suresinin ilk harfi olması,  kün ( ol ) emrinin seslerinden biri olması nedenleriyle önem verilen bir harftir.

Nun kelimesi Kûn Fe Yekûn ve Zünnûn tabirlerindeki konumları nedeni ile de üzerinde durulan bir harftir.

Divan şairleri nun harfi ile  ilgili olarak "Kûn Fe Yekûn"  فَيَكُونُ  كُنْ  'Ol der ve Olur!' Zünnûn النون ذو   Yûnus peygamber “balık sahibi”  manalarını düşünmüşlerdir.

Kün  - ol – emrinin İslamiyet’te önemi çok büyüktür.  Çünkü Allah’ın varlıkları yaratmak için sadece  “kün” ol vermesi yeterlidir. Nitekim varlıklar âlemi – yani bu âlem Allah’ın kün demesi ile olmuştur. Kâinatı oluşturan "Kün",  emri Kâf ve Nun harflerinden meydana gelir. Bu nedenle  “kün “ için "Kâf u Nûn" da denilmektedir.[1]  Kün fe yekûn kelimesi ise  "Ol deyince olur." Anlamındadır. Yani Allah’ın ol demesiyle- ol emri ile-  her şey olur.

Nun harfi denilince Nun ve Kalem surelerinde işaret edilen gizemli manaları ve bu surelerin tefsirlerini hatırlamışlar, nun harfinden yola çıkarak Yunus Peygamber ve kıssalarına telmihlerde bulunmuşlardır.

Bunun dışında nun harfi sevgilinin kaşlarına ve hilale benzetilir.  Hatta bu noktalardan hareketle hilal, kaş, hançer, keman hayallerine kadar uzanırlar.

Gör sende seni kim ne cism ü cansın
Maksud-ı vücud-ı "Kün" "fe-ye-kân”sın   Nesîmî

Ne çâre "Kün" emri zuhura geldi
Mahlûkât u eşyâ hep zâhir oldu      Derdli


Kâf u Nûn hitâbı izhâr olmadan
Biz ol kâinatın ibtidâsıyız                Harabî

Güne hilâl bigi çeküben kemân kaşuñ 
Yahar cihânı fitne-y-ile bî-gümân kaşuñ     Ahmedi

Ac hilal ebrunu Nun ve’l-Kalem tefsirini
Mahi-i kilkim zeban-ı hal ile takrir ede    Ahmed Paşa

KAYNAKÇA 

[1] https://edebiyatvesanatakademisi.com/edebiyat-terimleri-mazmunlar/k-n-nedir-ol-emri/58774

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış