Nefy ü ısbât Nedir


Esa
22.10.2020

 

 

Nefy ü ısbât

Nefy: Osmanlıca yazılışı: nefy : نفی

 

 

 

İspat: isbât :  اثبات Doğruyu delil göstererek meydana koymak. Delil ve şahitle bir fikrin sıhhatini göstermek, İtiraf, ikrar ve tasdik etmektir.

Allah’tan uzaklaştıran her şeyi yok etmek nefy ve kulluğumuzu yalnız Allâh’a tahsis etmek ise ispattır.

Nefy sözcüğünün sözlüklerdeki anlamı : “Sürgün etmek. Şehirden sürmek. [1]Birisini kendi rızası olmadan, bir yerden başka bir yere nakletmek, sürmek. Bir şeyin olmadığını ifade eden (olumsuzluk) edatı. Müspetin zıddı, menfi olan. Bir şeyin yokluğunu veya olmadığını iddia etmek. “[2]

Nakşibendî büyüklerinin uygulaya geldiği “Nefy ü isbât” diye adlandırılan “kelime-i tevhid” zikridi

“Nefy, bir şeyin varlığının olmadığını, yok olduğunu katî olarak göstermek, yani beşerî sıfatların Allah'ın zatında yok olmasıdır.  îsbat ise bir şeyin varlığını katî olarak söylemek, yani Hakk'a has sıfatların zatında bâkî olmasıdır.”[3]

Özellikle Nakşıbendi tarikatında uygulanan bir zikirdir ve derstir. Nakşibendîler  "Lâ'ilâhe illallâh" kelimesini özel bir eğitim ile zikrederler  Allah'tan başka diğer mabutları nefy ederek, yani onların yok olduğunu, olmadığını   nefy ederek, tek ve gerçek Allah’ı zikr ile ispat ederler. Bu kelimedeki "Lâ" nefy; "illâ" da ispat içindir.

Ma'şuk ile âşık oldu bir zat
Mahv oldu vuciıd-ı nefy ü  isbat  Nesîmî

Nefy etmeğe ağyârı
Tevhîd edegör tevhîd
Yoklukla bulup varı
Tevhîd edegör tevhîd    Aziz Mahmut Hüdayi

KAYNAKÇA 

  • [1] https://www.bilgle.com/osmanlica-nefy-nasil-yazilir-nefy-ne-demek/
  • [2] https://www.luggat.com/nefy/1/1#:~:text=S%C3%BCrg%C3%BCn%20etmek.
  • [3] İskender Pala, Ansiklopedik  Divan Şiiri, nefy ü ısbât
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış