Derd-i hicrân-ıla deryâ oldı derdâ yaşımuz


Esa
25.7.2017
[Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilât]
− · − − / − · − − / − · − − / − · −
 
1 Derd-i hicrân-ıla deryâ oldı derdâ yaşımuz
 Bir hubâb anda hevâ-yıla pür olan başımuz
 Tekye-gâh-ı derd ü mihnetdür mekân u câyımuz
 Rûz u şeb hv
ân-ı belâ vü gamdur anda aşımuz
 Yil gibi yilsek yupursak ger aşaga yukaru
 Eşk-i hûnîn birle her dem âhdur yoldaşımuz
 ‘Âlem vaslı nasîb olursa ol cânânuñ
 Aña nakd-i cândurur başdan bizüm pâdaşımuz
5 Nazmiyâ gâyetde rengîn ü latîf ü terdurur
 Vasf-ı la’l-i yârla her nazm-ı güher-pâşımuz
 
 
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST, EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN) T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2012 www.kulturturizm.gov.tr

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış