Gülşen-i kûyında bülbül gibi âh u zârımuz


Esa
25.7.2017
 
[Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilât]
− · − − / − · − − / − · − − / − · −
 
1 Gülşen-i kûyında bülbül gibi âh u zârımuz
 Âh kim gûş eylemez bir dem o gül-ruhsârımuz
 ‘Âşıkuñ ma’şûka teslîmi gerek der dâyimâ
 Hak budur kim hoş güzel söyler bize ol yârımuz
 Biz ki bir dilber cefâsıyla dil-fikâr olmışuz
 Dâyimâ anuñ vefâsıdur bizüm efkârımuz
 Dil diler tîg-ıla vü sîne deler tîr-ile âh
Şübhesiz cân kasdını itmişdür ol dildârımuz
5 Nazmiyâ görmek nasîb olursa ol cânâneyi
 Nakd-i cân olsun ayagı tozına îsârımuz
 
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST, EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI (İNCELEME-METİN) T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2012 www.kulturturizm.gov.tr

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış