Bâde-i ‘aşkunla mestem bilmezem ‘işret nedür


Esa
1.8.2017
 
Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün
 Remel: - . - -/ - . - -/ - . - -/ - . –
 
1 Bâde-i ‘aşkunla mestem bilmezem ‘işret nedür
 Sâki-i gül-çihrelerle itdügüm ülfet nedür
2 Hasret-i vuslat bana kan agladur her subh u şâm
 Sorsalar bilmem yine ol yâr ile vuslat nedür
3 Gerçi çeşmün haste ammâ eylemiş halkı harâb
 Ol nigâh-ı Kahramânunda olan kudret nedür
4 Bir devâ bilmez misin derd-i dilüm oldı füzûn
 Ey tabîb-i cân-perver bende bu ‘illet nedür
5 Sen misin üftâde âyâ yohsa herkes böyle mi
 Hâlün olmışdur perîşân Yâverâ hikmet nedür
 
1 (Ey sevgili!) Senin aşkının şarabıyla sarhoş olmuşum. İşret nedir, bilmiyorum.
Gül yüzlü sakilerle ettiğim dostluk nedir?
2 Kavuşma özlemi, bana her sabah ve akşam kan ağlatır. O sevgili ile vuslat
nedir diye sorsalar, bilmem.
3 Gözün her ne kadar hasta ise de insanları harap etmiş. Kahraman gibi
bakışında olan kuvvet nedir?
4 Ey ruh terbiyecisi doktor! Gönül derdim arttı. Bir çare bilmiyor musun?
Bendeki bu hastalık nedir?
5 Ey Yâver! Âşık olan sen misin yoksa acaba herkes böyle mi? Halin perişan
olmuştur. Bunun sebebi nedir?
 
 
Dr. Kaplan ÜSTÜNER, ENDERUNLU HASAN YÂVER DİVAN [İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin], https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10608,enderunlu-hasan-yaver-divanipdf.pdf?0

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış