Bir mahalde ey gül-i ter nâ-gehân gördüm seni


Esa
2.8.2017
 
Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün
 Remel: - . - -/ - . - -/ - . - -/ - . –
 
1 Bir mahalde ey gül-i ter nâ-gehân gördüm seni
 Havf-ı agyâr ile ammâ kim nihân gördüm seni
2 Hârveş etrâfun almışdı rakîbân gerçi kim
 Nev-şüküfte gül gibi hande-künân gördüm seni
3 Dünki gün bir reh-güzerde hancer elde nîm-mest
 Kec-küleh bâzû açık pek bî-amân gördüm seni
4 Ebr-i kâkül açılur geh gâhice rû-pûş olur
 Mâh-tâbum geh ‘ıyân u geh nihân gördüm seni
5 Bahr-ı eşkün cûş kılmış başdan aşmış gavtası
 Yâverâ n’oldı sana gâyet yamân gördüm seni
 
Dr. Kaplan ÜSTÜNER, ENDERUNLU HASAN YÂVER DİVAN [İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin], https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10608,enderunlu-hasan-yaver-divanipdf.pdf?0

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış