Gülistân-ı dilümde cilve-ger serv-i hırâmândur


Esa
1.8.2017
Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün
 Hezec: . - - - / . - - - /. - - - / . - - -
 
1 Gülistân-ı dilümde cilve-ger serv-i hırâmândur
 ‘İzârı gül gül olmışdur ruhı bir verd-i handândur
 
2 Nigâh-endâz-ı nâz olsa cihânı eyler âşüfte
 O şûhun fitne-i çeşm-i suhan-sâzı ne fettândur
 
3 Ana müjgânı çün i’râb eger kim sâye-rîz olsa
 Ruhı ol hurde hatlarla sanursın levh-i Kur’ân'dur
 
4 Dirîg itme amân ol merhem-i kâfûrveş sînen
 Cigergâhum benüm sad şerha iden tîg-ı hicrândur
 
5 Katı bî-rahm imişsin böyle bilmezdüm seni cânâ
 Nigâh-ı merhamet kıl [çeşm-i] Yâver'den akan kandur
 
1 Gönlümün gül bahçesinde görünen, salınan servidir; yanakları da gül gül
olmuş gülen bir güldür.
2 Nazlı sevgilinin bakışları, dünyayı baştan çıkarır. O şuh güzelin, konuşan
gözlerinin fitnesi ne kadar cazibelidir!
3 Kirpikleri ona düzgün konuşma ve hakikati öğretse, yardım etse/gölge saçsa;
yanağı, o ince hatlarla Kur’ân sayfası zannedersin.
4 Güzel kokulu o merhemi aman göğsünden esirgeme. Benim ciğerimi yüz parça
eden ayrılık kılıcıdır.
5 Ey canım (sevgili)! Seni böyle bilmezdim. Ne kadar acımasızmışsın! Yâver’in
gözlerinden akan kandır. Şefkatli bakışını gönder
 
 
Dr. Kaplan ÜSTÜNER, ENDERUNLU HASAN YÂVER DİVAN [İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin], https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10608,enderunlu-hasan-yaver-divanipdf.pdf?0

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış