Nüzûl itdi siyâdet hânına bir hânımuz geldi


Esa
2.8.2017
Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
1 Nüzûl itdi siyâdet hânına bir hânımuz geldi
Cülûs itdi sa’âdet sadrına hâkânımuz geldi
2 Peçuy bir kâlıb-ı bî-rûha düşmişdi bi-hamdi’llâh
Hayât irdi kudûmüñle yeñiden cânımuz geldi
3 Bizi hay tut diyü korkutmasın şimden girü düşmen
‘Adûdan derdimüz gitdi bizüm dermânımuz geldi
4 Kirâmuñ ‘âdetidür dâ’imâ ikrâm-ı zayf itmek
Ahibbâ hâzır olsun hidmete mihmânımuz geldi
5 Du’â cevherlerin Vecdî nisâr it ma’den-i dilden
Söz añlar nükte-fehm eyler ma’ârif kânımuz geldi
 
Prof. Dr. Hasan KAVRUK, Dr. Bahir SELÇUK, FİLİBELİ VECDÎ ve DÎVÂN’I (METİN-DİZİN), © T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3366 ,MALATYA 2009

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış