Söylemez ol gonce-leb cânâne söyleñ söylesün


Esa
2.8.2017
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
1 Söylemez ol gonce-leb cânâne söyleñ söylesün
Nâz ile ben bülbül-i bî-câne söyleñ söylesün
2 Gussa-i Ashâb-ı Kehf’üñ kıssasın şerh itmege
Agız açan gâr-ı bî-pâyâne söyleñ söylesün
3 Çeşm-i pür-nem hâlini itsün hikâyet cânlar
Sözümi germ-âbe-i sûzâne söyleñ söylesün
4 Dâmen-i pâkîze-i Yûsuf neden çâk oldugın
Mehd içinde tıfl-i bî-dermâne söyleñ söylesün
5 Kimsenüñ ol şâha yok güftâre Vecdî kudreti
‘Arz-ı hâl-i ‘âşıkı hoş-hˇâne söyleñ söylesün
 
Prof. Dr. Hasan KAVRUK, Dr. Bahir SELÇUK, FİLİBELİ VECDÎ ve DÎVÂN’I (METİN-DİZİN), © T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3366 ,MALATYA 2009
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış