DENiZLİ' DE ANTİK KENTLER


Esa
28.10.2012

Pamukkale- Hierapolis

Pamukkale-bembeyaz travertenleriyle dünyaca ünlü turistik bir bölgemiz. Yaklaşık 3 km uzunluğundaki bölge yeraltından çıkan termal suların oluşturduğu beyaz kalker tabakasıyla kaplıdır. Travertenleri korumak amacıyla üzerlerinde gezmek yasaklanmıştır. ( .pamthermal.com/TRGeziler.html)

Pamukkale-binlerce seneden beri kireçli sıcak su kaynağından  soğuyup katılaşmış tortular ve tortuların oluşturduğu katlar ve  basamaklar hâlinde pamuklaşan (travertenleri) ile bir cazibe merkezidir. DENİZLİ ’ye 20 km uzaklıkta olan bu doğa harikasnın  kuzeybatısında  İyonların kaplıca şehri olan “Hierapolis”in şehti bulunur.  Pamukkale Kaplıcasında “radon gazı” vardır. Bu su insanı dinlendirici özelliğe sâhiptir. Bu suda hem banyo edilebilir hem de içilebilir. 35°C sıcaklıkta ve lezzetlidir. Topraktan fışkıran ve küçük bir göl meydana getiren karbondioksitli ve kireçli sıcak su derin kanallarla ovaya akar ve sonra soğur.Çaldağ’ın güney yamacından çıkan ve kalsiyum oksit içeren ırmağın sularıyla oluşmaktadır. Sudaki karbondioksit uçuyor ve geriye kalsiyum kalıyor. Güneş ışığının da etkisiyle beyazlama oluşuyor. Testi ve benzeri şeyleri suya atarak üzerinin kaplanmasını sağlayan çevre sakinleri bunları turistlere satmaktadır. ( https://www.2013mersin.net/denizli-) .........
Yazının Devamı edebiyadvesanatakademisi.com/forummesaj/297-denizll

LEODİKEA - Türklerin “Ladik” dedikleri bu şehir, Diopolis ve Rhoas şehirlerinin harâbeleri üzerine kurlmuştur.

Leodikea   MÖ. I. yüzyilda Anadolu''''nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir. Kentteki büyük sanat eserleri bu döneme aittir. Romalilar da ' Laeodikea''ya özel bir önem vermisler ve Kibyra (Gölhisar-Horzum) Conventus''''unun merkezi yapmislardir. Şehir dâire şeklinde bir kale içindedir. Üç giriş kapısı vardır. M.Ö. 3. asırda kurulmuştur. Şehir harâbelerinde hamam ve tiyatro kısmen sağlamdır. Denizli’ye 6 km mesâfededir.Selokid soyundan Andtiokos Kralı Antiokos-II bu şehri kurarak karısının ismini “Laodikela” vermiştir. ( gezikolik.com/tr/Gezelim_Gorelim/Gezilecek_Yerler/Turkiye/ DENİZLİ /Pamukkale/PAMUKKALE_) Bu şehir harâbelerinde gizli geçitler, büyük banyolar, pazar yeri (Agora), şehir kuzey ve güney kapısı, şehir duvarları (sehler), su kaynağı, tiyatro: , Mezarlar ve heykel müzesi ile öldürücü zehirli gazların (pulutonium) bulunduğu yerler vardır.Kentin en iyi korunmuş yapısı çeşmesidir. Çok sayıda kabartma ve  heykele süslü çeşmenin havuzunun iki yanında sütunlar var. Roma Dönemi su yollarının kemerleri günümüzde de görülebilmektedir. Kimi yerlerde 100 metre yüksekliğe ulaşan kemerler bulunmaktadır. ( 2013mersin.net/denizli-gezilecek-yerler.html ) .........Yazının Devamı: edebiyadvesanatakademisi.com/forummesaj/297-denizll

Colossae Antik Kenti

DENİZLİ ilinin 25 km. doğusunda, Honaz ilçesinin 2 km kuzeyinde yer almaktadır. Denizli- Ankara karayolunun 16. km.sinde Organize Sanayi Bölgesi'nden, Honaz'a giden karayolu Colosea  kentinin içinden geçmektedir.

İncil'de geçen Aziz Pavlos'un misyonerlik çalışmalarını yaptığı Colosea   çok stratejik bir noktadır. Hıristiyanlığa göre; kıyamete kadar yıkılmayacağına inanılan 7 kiliseye konum itibariyle yakındır. Bu nedenle Colossae, antik çağın en önemli dini merkezlerinden biri olmuştur. Colosea   Firigya( Ankara- Kütahya , Eskişehir, Kütahya ,AFYON'  ile Uşak ve Denizli'nin doğusunu içine alan bölge ) ile Karia ( Büyük Menderes Nehri'nden MUĞLA ve DENİZLİ 'nin batı kesimlerini içine alan bölge) ayıran Honaz ( Kadmos ) Dağı'nın kuzeyinde Aksu Çayı üzerinde kurulmuştur ( https://www.honaz.gov.tr/Templates/scol.html 

 Antik kent, Honaz (Cadmos) dağının kuzeyinde, Aksu çayının kenarına kurulmuştur. Antik çağdan beri kullanılan güney şark yolu üzerindedir. Büyük Frigya içinde bulunan en önemli merkezlerdendir. Ksenephon'a göre Frigya'nın 6 büyük kentinden biridir. https://www.pamukkale.gov.tr/tr/content.asp?id=588 Yazının devamı için TIKLAYIN: edebiyadvesanatakademisi.com/Mesaj.aspx?id=315

TABAE

Denizli ,- Muğla karayolunun 78.km'sinde bulunan Tabae, doğal bir kale görünümündedir. Şimdiki Kale İlçesinin 1 km.kadar güney batısında yeralır.30 yıl öncesine kadar eski kale üzerinde iskân sürmekteydi., Tabea ,  Büyük İskender'den sonra Anadolu'da kurulan kent devletlerindendir Tabea , Helensitik  dönemden günümüze kadar kesintisiz bir yerleşime sahne olmuştur. Antikçağ'da kendi adına sikke bastırmıştır. Sikkeler önceleri gümüş daha sonra bronz olarak basılmıştır. Akropoldeki belli başlı yapılar şunlardır:

Akropolün kuzey doğusundadır. Bina kuzey güney doğrultusunda yapılmış olup,Plan bakımından dikdörtgen şeklindedir.Duvarın doğu kanadının iç kısmında kayaya oyularak yapılan dört niş bulunmaktadır.Duvarın batı tarafında nişlere rastlanmaz.Binanın çevresinde ve içinde arşitrav parçası,sunak ve sütun bulunmaktadır.Yapı tarzına bakılarak tarihlendirme yaparsak Roma dönemine vermemiz gerekir. Ama bina  Selcuklu ve ı Osmanlı döneminde de kullanılmıştır. 

KAYALARA OYULMUŞ TEK ODALI EVLER:

    Doğal kayalar oyularak tek odalar halinde yapılmıştır. Ev olarak kullanılmış olmalılardır. Evlerde bulunan kapı nişleri ve sıvamalardan kapılarının ahşaptan olduğu anlaşılmaktadır. Odaların iç kısımlarında da nişler yer almaktadır. Bu evler genellikle kayalık platonun uçurum ve sarp kısmında yer alır.  Geniş Bilgi :  https://www.pamukkale.gov.tr/tr/content.asp?id=587

 

Eumania Antik Kenti

    Antik kent, Çivril-Dinar karayolu üzerindeki Işıklı kasabasının bulunduğu alandadır. Kent BERGAMA Kralı II. Eumenes adına kurulmuştur. Işıklı kasabasının güneydoğusunda bulunan su kaynağı yakınlarında antik döneme ait izler görülmektedir. Bugün “Sarıbaba Tepesi” olarak adlandırılan dağlık bölgenin üzerindeki düzlük, özellikle Bizans döneminde kale olarak kullanılmıştır. Bu tepenin yamaçları ise Eumenia'nın nekrapolüdür. Geniş Bilgi: https://www.pamukkale.gov.tr/tr/content.asp?id=589

 

Heraklia Salbace Antik Kenti

Tavas ilçesi Vakıf Köyü bitişiğinde kalıntıları bulunmaktadır. Herakleia antik kenti DENİZLİ ili, Tavas ilçesi, Vakıf Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Bugün antik kentin bir kısmının üzerinde köy yerleşimi bulunur. Kent, Tabae (Davaz) Ovası’nın kuzey-doğu sonunda Salbacos (Babadağ) dağ silsilesinin eteklerinde Vakıf Köyünün bulunduğu alandadır. Antik kentin yönetim alanı, Afrodisias'a komşu olarak küçük Timelos nehri tarafından sınırlandırılmıştır. Bu nedenle hem Aphrodisias’ın, hem de Herakleia’nın nehir tanrısı Timelos’tur. Bu tanrı her iki antik kentin  Roma İmparatorluğu sikkeleri üzerinde gösterilmiştir. Kent adı Sikkeler üzerinde HERAKLEOTON olarak geçmektedir.

Afrodisias  (Geyre) ile çağdaş bir kenttir. Muhtemelen Hellenistik dönemde kurulmuş olmalıdır. Herakleia antik kenti   Afrodisias Apollonia Salbace ( Medet Köyü) üzerinde Kibyra (Gölhisar) ‘ya  ulaşan ana yol güzergâhında yer almıştır. Bu yol daha sonra güneye Attaleia ( Afrodisias )’ya kadar ulaşmaktadır. Bu nedenle kent geçiş noktası üzerinde olması yönüyle çok önemli stratejik bir konuma sahiptir. (pamukkale.gov.tr/)

Adına sikke bastırılmıştır. Muhtemelen M.S. 5.yüzyıldan sonra diğer tüm antik kentler gibi kentin çevresi sur duvarları ile çevrilmiştir. Kalıntıları yer yer yüzeyde görmek mümkündür. Sur duvarları ile Vakıf Köyü arasında doğu/batı istikametinde uzanan oldukça tahrip edilmiş stadyum kalıntıları bulunmaktadır. Antik dönemde Karia Bölgesi sınırlarında yer alan Herakleia Salbace, Roma Dönemi öncesi yönetim birliği olarak Alabanda Conventus’ una dâhil edilmiştir.  Roma dönemin de ise Aphrodisias yönetim birliğine dahil olmuştur.  Bizans döneminde M.S. 5.yy’ da tüm bölge kentlerinde olduğu gibi antik kentin etrafı sur duvarıyla çevrilmiştir. Bizans döneminden sonra 12.yy’ dan itibaren bölge Türklerin eline geçmiştir. (tgdturkey.com/tr/denizli/akti )

     

Antik kent üzerinde  Vakıf Köyünün olması sebebiyle fazlaca bir kalıntı göze çarpmaz. Buna rağmen kentin sur duvarlarını, stadyumunu ve tanımlanamayan bazı yapılarını görmek mümkündür. Yer yer köy içinde yapılan tarımsal çalışmalar sırasında bazı temel kalıntıları, heykel, kabartma, yazıt zahire küpleri gibi eserlere rastlanmaktadır. Köy içinde sağa sola dağılmış halde bir çok mimari bloklara, başlık ve sütun parçalarına da rastlanmaktadır. Herakleia antik kentin de ele geçen sağlık tanrıçası hygeia heykeli, Zeus Ktesios Patrios ( Çobanların koruyucu babası kabartması, heykel torsoları gibi mermer eserler Hierapolis Arkeoloji Müzesin de  sergilenmektedir. (pamukkale.gov.tr/)

Stadyum 
Antik kenti çevreleyen sur ile bugünkü Vakıf köyünün arasındadır. Doğu-batı yönünde olan stadyuma ait yamaçlarda bazı basamaklar görülmektedir. Batı kısmındaki basamaklar ise tamamen tahrip olmuştur.