Ödüllü Şiir Yarışmasına Katıl (YENİ)

Zikr-i Evliyâ-yı Kibâr-ı Ân Diyâr

Ekleyen : ESA , 27 Aralık 2016 Salı aaa Beğen

Zikr-i Evliyâ-yı Kibâr-ı Ân Diyâr

 

Vatanum kişver-i Gelibolı’dur
Reh-güzerdür Arab Acem yolıdur

Leb-i deryâdadur o cây-ı latîf
Bâg u râgı misâl-i huld-ı nazîf

Etkıyâ kânıdur güzel yirdür
Sâhil ammâ ki gark-ı gevherdür

Evliyâsından ol diyârun hem
Nice zât-ı yegâne var azam

Evvelâ şeyh-i sâlikân-ı tarîk
Hâdi-i râh-ı uzlet ü tevfîk

Yazıcı-zâde mürşid-i zî-şân
Hem karındaşı Ahmed-i Bî-cân

İki kâmil veliyy-i vâsıldur
Sözleri nazm u nesri şâmildür

Birinündür Muhammediye tamâm
Biri Envâr-ı Âşıkîn’e hümâm

Dü birâder yahod dü peykerdür
Nûr-ı ilm-i ledünne mazhardur

Oldı âsûde hem iki budalâ
Teke Baba ile Ali Baba

Her biri mazhar-ı kerâmetdür
Server-i kişver-i velâyetdür

Çünki bildün o şehr-i mamûrı
Anla hem kalb-i hâl-i meksûrı

Mevlidümdür benüm hem ol kişver
Peykerüm anda buldı kuvvet ü fer

Pederüm Ahmed İbni Abdullâh
Hâce-i ehl-i hayr u târik-i câh

Nimeti ehl-i ilme âmâde
Kerem u lutfı hârıkü’l-âde

Kul idi gerçi kim Usâme misâl
Yûsufî-hulk idi huceste-hisâl

Ragbeti ehle olmag ile müdâm
Koydı evlâd-ı marifet-fercâm

Ben hakîr oldum evvel-i evlâd
Mustafâ oldı nâm-ı mâder-zâd

Ah-ı sânî Mehemmed oldı bana
Ehl-i dil hoş-nüvîs ü hûb-edâ

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=943  (Aksoyak, 1997: 292)

 


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...