Çün dilâ hat gelicek olımaz hüsne sebât


Esa
28.8.2017
 
8
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün
 
1 Çün dilâ hat gelicek olımaz hüsne sebât
Meh-likâlar kara göñüllü niçündür çü devât
2 Leb-i şîrînüñe öykündigiçün lezzetden
İşi bitdi şu kadar çûb yedi biline nebât
3 Vasf-ı hâlüm hatt-ı sevdâsı ile yaz deyicek
Başum üzre didi barmak kodı ‘aynına devât .
4 Senden ancak garazum bûse durur vasl degül
Başdan aşsa kişiyi garka virür âb-ı hayât
5 ‘Âlemüñ revnakısın ölme be Sun‘i ölme
Ki bu gün virdi sözüñ rûh-ı Mesîhâya hayât
6 Rûh-bahş olalı eş‘ârı suhan nat‘ında
İtdi ferzâne iken ey ruhı meh şâhını mât
 
 
YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM YAKAR, GELİBOLULU SUN‘Î DÎVÂNI, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3197 KÜLTÜR ESERLERİ, Gaziantep 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış