İSTANBUL KASÎDESİ


. . -- -- / . . -- -- / . . -- -- / . . --
 
İSTANBUL KASİDESİ
 
Yok menendin bir eşin cilveli efsunkâr şâr
Âşık olmak bile yetmez ölünür uğruna yâr
 
Sen ki sevdâlara nâr sen ki görünmez Leylâ
Sen ölümsüzlüğe mey meşk ile herdem efkâr
 
Uyanır Ehl-i semâlar şu Süleymâniye'de
Dokunur rûhuma bir el çözülürken esrâr
 
Bakarım Çamlıca'dan târihi seyrân ederek
Görünür başka bir âlem geceler sanki nehâr
 
Üsküdâr'dan süzülürken kederin arka yüzü
Dağılır kız kulesinden yayılır ah-ü fizâr.
 
Mâvi akşamları sarmış Karaköy rıhtımına
İhtişâmında füsûn var yine üstünde vakar
 
Ayasofyâ...iniyor her gece kandillere nûr
Göklerin hüznü sararken bana vîrân gülzâr
 
Şâh olup damga vurur çağlara Sultan Mehmet
Muştu vermiş o nebî lütfuna olmuş mazhâr
 
Ne zaman yükselecek kubbelerinden esmâ
Fâtih'in şânı bu mâbet yine suskun yine zâr
 
Akarım nağmelerinden şu gümüşten boğazın
Sonra aşk şarkılarından geçerim beste nigâr
 
Martılar mâviye vurgun coşuyor çıldırıyor
Sanki Beylerbeyi'nin derdine olmuş dûçâr
 
Evliyâlar yatağından dökülürken dualar
Uzanır arşa gönüller verilir aşka ayâr
 
Mânevî tad bırakır ruhlara Eyyüpsultan
İsteyen herkese yâr istemeyenler ağyâr
 
Göklerin cümbüşü var arza iner yıldızlar
Haliç'in koynu dolar kum gibi eşsiz şehvâr
 
Bitmemiş aşklara ağlar Kadıköy iskelesi
Her vapur kalkışı mahsun acı bir "düt" sesi kâr
 
Târihin şâhidi var hangi vedâlar ferhân
Ayrılık çeşmesinin gözleri herdem bîdâr
 
Yakamozlar üşüşürken sarıyer sâhiline
Hasretinden kanıyor bak deli gönlüm fîgâr
 
Kara sevdâlara şâhit nice Yıldız Saray'ı
Mihrişah Sultana eş güllere olmuş dîldâr
 
Şu ezânlar dağıtır mâvi devin mâtemini
Büyüler Topkapı hep burçlara yağmış envâr
 
Yine hasretle dalar gözleri Haydarpaşa'nın
Elvedâlar mı yakar yoksa kavuşmakta mı nâr
 
Tepelerden esiyor ruhlara Tevfik Fikret
Âşiyan yolları gülşen boğazın işvesi var
 
Her sabah senle doğar senle büyür saf aşklar
Bu ne ferhunde şehir hû ile herdem çağlar
 
Kimi revnâk-ı bahârsın kimi âftâb-ı şitâ
Sanki bir gevheri yektâ gibi mağrur şu hisâr
 
Sen ne âşufte nihânsın tutuşur senle kalan
Kurtulur sanma sakın çehrene meftûn nâçâr
 
Derde dermân diye sevdim hani Lokman umarın
Neyleyim ben seni cânân gehi gülsün gehi har
 
Gam-ı hicrânla yanarken akıyor rûhuma eşk
Kimi dîdârına müştâk kimi olmuş bîzâr
 
Ben ki aşkınla harâbım hani mecnûn hani dost
Sana şîkest bu gönül kimlere ettin işmâr
 
Güldehânım gülüversen sana kurbân olurum
Bâğ-ı cennet gibisin göğsüne sinmiş ezkâr
 
Misk-i amber kokuyorsun şu gönül mest-i harâb
Çeşmelerden mey akar âb-ı hayâtmış bu diyâr
 
Mihr-ü mâhım, şirinim ,servi revânım, hûbum
Gül-i rânâya döner bir nazarından ruhsâr
 
Taşkın'ım çağlıyorum vasfına âciz kalemim
Sana emsâl bulamam, ben neferim sen serdâr
 
Ey! hayâllerdeki sultan başımın tâcı şehir
Ne kızıl gül olabildim ne de gülşende hezâr
 
Sana binlerce selam nazlı gelin İstanbul
Vuruyor köslere mehter çalıyor şevk ile târ
 
NECİBE TAŞKIN ÇETİNKAYA
 
feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


1 Yorum
06.09.2019 - 22:31
Divan şiiri geleneğini ustalıkla uygulamış ve İstanbul'a gönül gözüyle bakarak kaleme alınmış güzel bir İstanbul şiiri olmuş. Gönülden kutluyorum. Selam ve sevgilerimle...