TAHMİS (FUZÛLİ -MENİ CANDAN USANDIRDI )


TAHMİS :Başkasının yazdığı bir gazelin her beytinin üstüne aynı vezinlerde ve kafiyede üç mısra eklenerek muhammes hale getirmeye tahmis denir.
Tahmiste eklenen mısralar ile o beyitte anlam bütünlüğü olması zorunludur.
Uyak düzeni: aaa(aa)- bbb(ba)- ccc(ca)- ddd(da) şeklindedir.


FUZÛLİ'NİN ("MENİ CÂNDAN USANDIRDI ) GAZELİNE TAHMİS


O insafsız şirin dilber figan etsem de kanmaz mı .
Akar giryem olur cuybar varıp ırmakta yunmaz mı.
Vuruldum okla kalbimden akan kandan boyanmaz mı.
Meni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı.
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı.


Ezel ervahta sen yoksan, emekler hep olur yeksan.
Bidâr mecnun deyip varsan, kolun yastık yapıp kalsan.
Kederlerden susar lîsan, yakarmaktan heder insan.
Kamû bîmârına cânân, devâyı dert eder ihsan.
Niçün kılmaz bana derman, beni bîmâr sanmaz mı.

Kaderden sanma tuğyânım, benim kalbimle isyânım.
Geçer aylar kurur aynım, biter mahşerde nisyânım.
Görür ahvâli Süphanım, içimden dertli üryânım.
Şeb-i hicran yanar cânım, döker kan çeşm-i giryânım.
Uyarır halkı efgânım, kara bahtım uyanmaz mı.


Ne yaptın sen hilâl ebru, bi-rahm dildâr edersin sû.
Nazından şekvayım gülru, tamû nârındayım cansu.
Kurur lebler demez yâ hû! gelip bûs etmeden hoş -bû.
Gül-i ruhsâruna karşı, gözümden kanlı akar su.
Habîbim fasl-ı güldür bu ,akar sular bulanmaz mı.


Hezâr feryad figan gülden, muhal sevdam bilir gülşen.
Bu emsalsiz büyük eşkten, bütün âlem haberdar şen.
Elemlerden figâr şol ten, umursuzsun sürer neş'en.
Gamım pinhan tutardum ben,dediler yâre kıl rûşen.
Desem ol bî-vefâ bilmem, inanurmu inanmaz mı.


Kaçar benden gezer tebdil, terin silsem olup mendil.
Naçar kaldım bitâp safdil, visal mahşer ırak menzil.
Gözüm görmez çekersen mil, onun çün dur yanar kandil.
Değüldüm ben sana mâil, sen ettin aklımı zâil.
Bana ta'n eyleyen gâfil, seni görgeç utanmaz mı.


Bu devran dil-i ârâdur, aşık olmak ne bâlâdur.
Bakışlar sanki şehlâdur, canumdan bil ki evlâdur.
Çekinmez hiç na-pervâdur, kavuşmak anca hulyâdur.
Fuzûlî rind -i şeydâdur, hemîşe halka rüsvâdur.
Sorun kim bu ne sevdâdur, bu sevdâdan usanmaz mı.


NECİBE TAŞKIN ÇETİNKAYA

ARUZ : mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


7 Yorum
13.03.2018 - 01:13
İçindeki geçen kelimeleri anlamakta zorlanmazsak enfes bir şiir,divan şiirinidezevki buradan çıkıyor,ellerinize gönlünüze sağlık kardeşim,selamlarımla.

13.03.2018 - 06:14
Teşekkür ederim Mehmet Bey. Selam ve saygılar.

13.03.2018 - 14:41
Yüreğim ağzımda, nefessiz okudum. İnanın sizin adınıza ben korktum. Değerli şairlerin güzel şiirlerine nazire yazmak bile cesaret ister. Kooskoca Fuzuli'ye, üstelik çok tanınmış bir gazeline tahmis her yiğidin harcı değildir. 16. Yüzyıl, Azeri- Türkmen şivesiyle yazan, ilahi aşkı terennüm eden şairin diline yabancı olmayan sanki kendi yazmış hissi uyandıran ilave mısralar Divan şiirinin ölmediğini, hatta ölümsüzlüğünü ispatlar niteliktedir. Bu büyük emek ve özveri için sizi gönülden kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki her defasında şaşırtıyorsunuz. Gönlünüze, ellerinize sağlık...

13.03.2018 - 15:59
Sevgili Seferi 'm.Önce ilgi ve alâkanız için sonsuz teşekkürler. Divan Edebiyatında Fuzûli'nin yeri bende apayrudır.En sevdiğim gazeli de 'Meni candan usandırdı"gazelidir. Lisedeyken ezberlemiştim hâlâ ezberimdedir. Nicedir bu gazele tahmis yapmayı düşünüyordum. Fakat dediğiniz gibi içimde bir korku vardı .Divan edebiyatının en ünlü şairine tahmis yapmak çok zordu. Ama yapmazsam da içimde ukde kalacaktı. Tüm cesaretimi toplayıp yazdım. Aldığım çok sayıda olumlu tepkilerle içim ferahladı. Senin de yorumunu okuyunca demek ki yazabilmişim dedim.Destek veren yorumun için sağol sevgili kardeşim. Ben de iyi ki senin gibi bir dostu tanımışım. Selam ve sevgiler.

13.03.2018 - 18:26
Necibe Hanım yürekten Kutlu/yorum. Muhteşem bir çalışma. Kaleminiz susmasın. Saygı ve selamlar

13.03.2018 - 19:18
Teşekkür ederim Mahir Bey. Beğenildiyse ne mutlu. Saygılarımla.

21.03.2018 - 00:56
Seçki kuruluna teşekkür ederim. Saygılarımla.