Elhamdülillah Elhamdülillah .


Esa
4.11.2016
 • Elhamdülillah

 • Elhamdülillah ........... alel a’la
  Bu cenge nusret-i Sübhan yetişti
  Yüz yirmi dört bin peygamber ile
  Din serveri fahr-i ekvan yetişti

  Sunuf-u evliya kalktı ayağa
  Bir hareket geldi yazıya dağa
  Ervah-ı şüheda sol ile sağa
  Can Hüseyin şah-ı cihan yetişti

  Gazi Kemal Paşa hazretlerine
  Aşk olsun kemal-i izzetlerine
  Bu canın yüz suyu hürmetlerine
  Bize Hakk’tan lütf u ihsan yetişti

  Görülmedi böyle bir keremkani
  Fikriyle fethetti bütün cihanı
  Ecanib dediler Ali-i Sani
  Bil şah-ı merdan-ı zaman yetişti

  Vezir-i azamdır ol İsmet Paşa
  Pervaneler gibi saldı ateşe
  Bu emekler boşa gider mi haşa
  Feda-yı can eden arslan yetişti

  Sair zabit dahi sıdk ile tuttu
  Hulusla askerin önünde gitti
  On üç günde Yunan yerlere attı
  İzmir’e bir parça kalan yetişti

  İstedi İzmir’i Yunan ordusu
  Yunan’ınki şimdi bir can kaygusu
  Attılar deryaya kalan bakisi
  Atina’ya canı olan yetişti

  Anadolu on dört günde paklandı
  Yolu ile düşmanımız haklandı
  Köşe bucak kafir var mı yoklandı
  Her tarafa emr-i ferman yetişti

  Afyon’da sur tellerini kestiler
  Allah Allah ile birden bastılar
  Kırıldı kuvvesi Yunan giydiler
  Birden bire kızıl uçan yetişti

  Kurtulanlar topal oldu kör oldu
  Bu harp feth-i Hayber ile bir oldu
  Kalktı zulmet şükür cihan nur oldu
  Doğdu güneş mah-ı taban yetişti

  Yedi cephe tuttu Türk’ün askeri
  Yunan’a ejderha oldu her biri
  Ele geçenlerde kalmadı diri
  Ol başını alıp kaçan yetişti

  Tayy-i mekan etti yerler kavuştu
  Hesapsız mühimmat koydu savuştu
  Ruzigarlar esti toza karıştı
  Arkasından acı duman yetişti

  Bin üç yüz otuz dokuz senemiz
  Yüz senedir topa karşı sinemiz
  Neler çekmiş hem anamız babamız
  Gör sabır eyle arifan yetişti

  Yaşasın rüesa hem alelusul
  Yaşasın vükela ve sahib-i ukl
  Yaşasın asakir mevcud-u cedvel
  Yaşasın milletten kurban yetişti

  Yaşasın kamilen hep ehl-i iman
  Havuzda ve göllerde bütün ihvan
  Yaşasın Türkiye yaşasın vatan
  Bu harbe vuhuş tiran yetişti

  Harpten firar eden dinsiz haindir
  Onların katli de farz-ı ayndır
  Bize canın lazımlığı bugündür
  Bu devlete sanma her can yetişti

  Kıyamette iş bu dünyanı bekası
  Beş kişiden mürekkeptir ihyası
  Üç dört değil rûb-u meskun a’dası
  Alem-i rahmete Rahman yetişti

  Almış iken bütün kafir cihanı
  Ecnebiler ibret tuttu Yunan’ı
  Türkiye kubbenin şems-i tabanı
  Dil salana kahr-ı Yezdan yetişti

  Çün üç yüz otuz üç müslüman
  Bizde ecnebide bulunan ihvan
  Beş insandan çoğaldı bu ins ü can
  Bize ihmal gaflet keslân yetişti

  Yekdiğerimiz kovalaşmayalım
  Yalan bühtan gıybet söyleşmeyelim
  Biz niçin yalvarıp ağlaşmayalım
  Kemikten iliğe isyan yetişti

  Ne de satıcılar helal getirir
  Ne dükkancı sıdkı bütün oturur
  Bu kazanca hiç eksik mi yetirir
  Bize her taraftan noksan yetişti

  İsteyiksiz köpek gitse sürüye
  Gider mi çobanın işi ileriye
  Davet eder bütün kurdu beriye
  Pay yarıya denen hayvan yetişti

  Ya martına parmağını çaldırır
  Nargil suyu içerinizi soldurur
  Kendini imansız dinsiz öldürür
  İblis aldı şimdi mihran yetişti

  Kardeşlerim eli ele alalım
  Evvela biz Hakk yolunu bulalım
  Yaradana sadık bir kul olalım
  Kulluk eden kula sultan yetişti

  Ne ayarı güzel kantarı çekeriz
  Kilo dolu alır noksan dökeriz
  Ne tarlaya helal tohum ekeriz
  Hallerimiz çok perişan yetişti

  Ne kadın anlatır ere halini
  Ne avrada er inanır malını
  Bekler ikisi de fırsat yolunu
  Araya bir fesat hicran yetişti

  Çün mufassal yaptık biz bu destanı
  Şimdilik uyuttuk bu çevrestanı
  Geçin öne yaptırmayın ziyanı
  Sayenizde çok saye-ban yetişti

  Buyralım mektebe evlatlarımız
  Her fenden okutmak mutadlarımız
  Ne fena mahsül-ü icatlarımız
  Der odun çekmeye oğlan yetişti

  Ecnebi kadar mı bizdeki akıl
  Fakat terbiyeden gafiliz gafil
  Bu gidişat doğru değil velhasıl
  Demek ki insandan hayvan yetişti

  Güfrani girdi altmış yaşına
  Tac-ı devlet mi konuldu başına
  Karar olmaz Azrail’in işine
  Ecel bugün yarın hemen yetişti

 • Karamanlı Gufrani

 • Karaman

Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış