Âherin râhatını iste ki râhat bulasın


Esa
30.8.2017
 
158
 
 (Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün)
 
 1 Âherin râhatını iste ki râhat bulasın
Vâdî-i gadre sülûk etme selâmet bulasın
 2 Ekdigin biçmedesin resm ü reh-i hâk budur
 Sen de ma-dûnuna rahm eyle ki rahmet bulasın
 3 Âşinâ eyle yed-i himmeti nîgû-kâra
 Bir işi eyleme ki sonra nedâmet bulasın
 4 Derde dermân olagör nabza göre şerbet ver
 Tavr-ı üslûb-ı hakîm üzre halâvet bulasın
 5 Eyle hûn-ı dilini bezm-i mükâfâta şarâb
 Neş’e-i vasla dimâgında liyâkat bulasın
 6 Cüst u cû eyleme şeh-râh-ı seyâhatde abes
 Bahr-ı irfânı ara dürr-i hakîkat bulasın
 7 Nev-be-nev ârız olur perteve noksân u kemâl
 Mihr-i ikbâli gözet meh gibi şöhret bulasın
 8 Haşmetâ mâl u menâsıbda merâtib arama
 Âdemiyyetde çalış pâye-i rifat bulasın
 
 
Haz.: Dr. Mehmet Arslan-İ. Hakkı Aksoyak, Haşmet Haşmet Külliyatı, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3199 KÜLTÜR ESERLERİ

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış