Cennet altında yâ üstünde dimişler Şâm’ın


Esa
30.8.2017
 
159
 (Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün)
 
 1 Gerden ü ruhda görenler hatt-ı anber-fâmın
 Cennet altında yâ üstünde dimişler Şâm’ın
 2 Çâk çâkî-i mahabbetle olur şöhret-i ışk
 Şerha-ı sîne ile almada hâtem nâmın
 3 Neş’e-i nevbet-i kâmı göremezdi kimse
 Dönmese sâgarı ger encümen-i eyyâmın
 4 Etdi germiyyet-i vuslat o perî tenhâda
 Yâr ile halvet imiş lâzımesi hammâmın
 5 Bezme gel etme hazer mîve-i vaslın görelim
 Nahl-ı nâzım alırız korkma senin de hâmın
 6 Hânedân-ı Cem’e düş gamdan amân istersen
 Sâyesinde sıgınırsın gam u hemden câmın
 7 Yâr ile olmaz idi tevbeye şâyeste günâh
 Girmese beynimize câmı mey-i gül-fâmın
 8 Âlem-i âba yanaş âteş-i hemmin sönsün
 Hânumânına su kor âb-ı tarab âlâmın
 9 Gönlü rabt etmede der-i dergeh-i istigfâra
 Lutfun inkâr edemem Haşmet o sîm-endâm
 
 
Haz.: Dr. Mehmet Arslan-İ. Hakkı Aksoyak, Haşmet Haşmet Külliyatı, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3199 KÜLTÜR ESERLERİ
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış