MUAŞŞER


Esa
3.04.2016
 
 
 
 
MUAŞŞER

Bir güzel gördüm ki reşk-i sûret-i büthânedür
Kendüsinden gayrıya âteş gibi bîgânedür
Kim zebânından gelen efsûn ile efsânedür
Mü'min ü küffâr ile hem-sohbet ü hem-hânedür
Câm-ı zerrîn nûş eder bir bî-vefâ mestânedür
Nûş eden bir cur'asın bin yıl yeri meyhânedür
Tuğ çekmiş bir dilâverdür ki kasdı cânedür
Nûr-ı tab'umdan çerâğan yakmamışdur yâ nedür
Râstî ben şem'-i dil-sûzum adû pervânedür
Kim tolaşsa âteşe pervâne yâ dîvânedür
5
Ey Hayalî tâ ki gördüm ol kamer-ruhsârumı
Mihr-i âlem-tâbdan germ eyledüm bâzârumı
Vuslatı hicrâna satdum aldılar ikrârumı
Deyr-i aşkun râhibiydüm kesdiler zünnarumı
Hâsılı asnâmdan pât etdiler Ferhârumı
Aldı bir şâh-ı cihân gönlüm ile esrârumı
Nâr-ı aşkunla yanup yakılma etdüm kânımı
Mâh-rûlar şevkine nûr eyledüm destarumı
Râstî ben şem'-i dil-sûzum adû pervânedür
Kim tolaşsa âteşe pervane yâ dîvânedür
(5 bend)
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış