Ol gınâ şâhı ki doydu bende olan ac aña


Esa
3.04.2016
 
Gazel
 
 
Ol gınâ şâhı ki doydu bende olan ac aña
 Subh taht-ı âcdır hurşîd zerrîn tâc aña
 
Bu vücûd eyvânı bir zulmet-serâdır olmasa
 Ger sevâdü'l-vech-i fid-dâreyn isfidâc aña
 
 Künc ü târik içre bir hoş sohbetim var yâr ile
 Leyletü’l Kadr ile âşıktır şeb-i Mi’râc aña
 
Penbe-i gaflet kulagından çıkardı nâsihin
 Bir dem içirse Enelhak câmını Hallâc aña
 
Bir gedâ olsa Hayâli bende-i sultân-ı aşk
 Haşmetinde pâdişâh-ı vakt olur muhtâc aña
 
Savaşkan Cem BAHADIR, “HAYÂLÎ BEY’İN BİLİNMEYEN GAZELLERİ”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 921-946, ANKARA-TURKEY
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış