Ol melek-sîmâ perî kim benzemez insân aña


Esa
3.04.2016
 
 
Gazel
 
Ol melek-sîmâ perî kim benzemez insân aña
Cân ile dilden fedâ olsun hezârân cân aña
 
Ey felek dervâzesin açma dem-i subhun sakın
Bir gece ger sarılam ben hasta-dil uryân aña
 
Gerdenine hâleyi tavk eyledi uşşâk-vâr
Boynu baglı bir kul olmuştur meh-i tâbân aña
 
Gülşen-i derdin nihâlidir bu cism-i nâ-tüvân
Meyvedir bagrım başı berg oldu her peykân aña
 
Gördü ekdim mezra’ı dilde mahabbet dânesin
Dûd u âhım ebr olup yagdırdı çok bârân aña
 
Dâg-ı gamdan rûyu hûn-âlûdedir cismim gibi
Âşık olmuştur meger kim lâle-i Nu'mân aña
 
Yâr hecriyle Hayâlî şöyle mûnis oldu kim
Rûz-ı vuslat gibi olmuştur şeb-i hicrân aña
 
(Hayâlî Bey Divanı sf. 99)
Savaşkan Cem BAHADIR, “HAYÂLÎ BEY’İN BİLİNMEYEN GAZELLERİ”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 921-946, ANKARA-TURKEY
 
 
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış