SEN CÂNA GÖZÜM KILALI BİR KEZ NAZAR İY DOSTÇOK DURUR ŞEHRÜNDE BEN KUL DÜŞMÜŞÜM ŞÂH GARİBDİDÜM VİSÂLİNE İRMEK DİDİ HAYÂL-I MUHÂLCEFÂLARIN BANA BİLDÜM VEFÂYIMIŞ EY DOSTCAN DİMAĞINA İRÜP BUY-İ VATANEY NAZI ÇOK DİL-BER BENİ YANDIRMA HİCRİN EY HASTE GÖNÜL DERDÜNE DERMAN TALEB EYLEEHL-İ İMAN İŞLERİNİ ŞOL DEMDE İNKÂR ETTİLERCANANI BENİM SEVDİĞİMİ CAN BİLİR ANCAKŞAH ZEYNÜ’L ABİDİNDİR OL İMAMHER DİL ÂLEM SERVERİRİZ YA MUHAMMED YA ALİSÜMÛM-I BÂDİYE YE’S OLUR ŞEMÎM-İ TÂBKÂKÜLLERİN Kİ ÇÎN-İ CEBÎN ÜZRE BULDU TÂBCİHÂNI ETMEĞE BİR LÂHZADA HARÂB SANA CİHÂNI ETMEĞE BİR LÂHZADA HARÂB SANA DÖNDÜRÜP HER GÜLÜ BİR AHKER-İ SÛZÂNA SABÂŞÂDİ-İ VUSLAT NİÇİN TAHMÎL-İ NÂZ EYLER BANABÎGÂNE-İ MAHABBETİN OLMAZ GAM-ÂŞİN SÎNE GÜLZÂR-I MAHABBET NÂLE BÜLBÜLDÜR BANASÖYLEDÜB NÂZ İLE RUHSÂRINI GÜL GÜL Mİ EDER GEL EY ZARÎF Ü SERV-İ GÜL-ENDÂMŞU KARŞI YAYLADA GÖÇ KATER KATERŞahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 20.01.2016