SELİS MURABBA: YINE ALDI GAM U EFKARSELÎS MURABBA GIDE MI HAŞRE KADAR HÜZN ILE FIRKAT ACABASEN CÂNA GÖZÜM KILALI BIR KEZ NAZAR IY DOSTÇOK DURUR ŞEHRÜNDE BEN KUL DÜŞMÜŞÜM ŞÂH GARIBDIDÜM VISÂLINE IRMEK DIDI HAYÂL-I MUHÂLCEFÂLARIN BANA BILDÜM VEFÂYIMIŞ EY DOSTCAN DIMAĞINA IRÜP BUY-I VATANEY NAZI ÇOK DIL-BER BENI YANDIRMA HICRIN EY HASTE GÖNÜL DERDÜNE DERMAN TALEB EYLEEHL-I IMAN IŞLERINI ŞOL DEMDE INKÂR ETTILERCANANI BENIM SEVDIĞIMI CAN BILIR ANCAKŞAH ZEYNÜ’L ABIDINDIR OL IMAMHER DIL ÂLEM SERVERIRIZ YA MUHAMMED YA ALISÜMÛM-I BÂDIYE YE’S OLUR ŞEMÎM-I TÂBKÂKÜLLERIN KI ÇÎN-I CEBÎN ÜZRE BULDU TÂBCIHÂNI ETMEĞE BIR LÂHZADA HARÂB SANA CIHÂNI ETMEĞE BIR LÂHZADA HARÂB SANA DÖNDÜRÜP HER GÜLÜ BIR AHKER-I SÛZÂNA SABÂŞÂDI-I VUSLAT NIÇIN TAHMÎL-I NÂZ EYLER BANABÎGÂNE-I MAHABBETIN OLMAZ GAM-ÂŞIN SÎNE GÜLZÂR-I MAHABBET NÂLE BÜLBÜLDÜR BANASÖYLEDÜB NÂZ ILE RUHSÂRINI GÜL GÜL MI EDER GEL EY ZARÎF Ü SERV-I GÜL-ENDÂMŞU KARŞI YAYLADA GÖÇ KATER KATERŞahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016