AYRILIKVARDIRTUT ELLERİMDENHASRETİMHASRETİMBİLİYORUM KİBİR YOLCULUK HİKÂYESİYOKTAN VAR OLMAKYASEMİNYASEMİNHÂL TERCÜMESİVAHDET GÜZİNSELAM OLSUNKALEME SORUNCABIRDIRBIRDIREYLÜL KOKUSUŞIIR DEYINCEMANOLYAMSERENCÂMDÖRT İŞLEMGECENE İÇİNÂŞIKBILMIYOR MUYUZSEVDA BAHSIANLAT EY KALEMKASIMDA AŞKYARAM YÂRIMDIR BENIMAŞKIN ALFABESIRÛBERÛEYLÜL DEDİĞİNGÖLGESUYAPRAKZIYANSIZ ZIYÂ -Z- (ZEMAHŞERI)KÖREBEZAMANSEVGI İLE DOLUNCANARÇİÇEĞİMAZERANLADIMRAMAZAN FISILTILARIBAKINİSTERIMNIYAZRIVAYETMUSAHABESENSİZLİKSORUEYLÜL KOKUSUSEVİNCE İLLAADAKETMEZ MIYIMVASIYETAŞKIN GÜNCESIGÖZLERIN (NAZIRE)SEVDA BAHSİİFADEMDİRÜÇ NOKTAYARAM YARİMDİR (NAZIRE)SEVEBİLME LÜKSÜARAYIŞMAYISAYN’IMMÜTALAAMEYMENETHAL DİLİAŞKA CEVAZUFUK ÇIZGISIBEKLEYİŞHAYDİ O’NA GİDELİMÖZLEŞİM GAZEL *)(*METANET SOFRASINDAKADINREGÂİB DUASIMUKAYESEMUHAKEMEBULMACATEBESSÜMVAHDETSEVDA AYINIKAYIP MEVSIMLERÖMRÜN SAĞLAMASIBILSEYDIMKIRIK ÇERÇEVEAŞKIN SAHIBINE YAKIŞIYOR AŞKŞIIR TADINDAAYRILIKİSTEMEZ MIYIMSELIM MAHIRSEVDA AYINISEVDA AYINIUNUTMA SAKINAZIKTEMENNIAŞK FERMANIKALEMIMHABİBİMEBEDİ VUSLATHABIBIMSIN CANDAN ÖZGEAŞKLARIN HIKÂYESIAŞKTA MAKSUDUMŞEHITLIKTEN BAŞKA YOK DAHA BÜYÜK MÜKAFATŞEHITLIKTEN BAŞKA YOK DAHA BÜYÜK MÜKÂFATŞEHITLIKTEN BAŞKA YOK DAHA BÜYÜK MÜKÂFATSÖNMESIN BU YANGINCANLAR İÇINDE CANIZŞIIR ŞAIR VE AŞKAŞK İLINE VARINCAHABIBIMÖĞRETMEN OLMAKSEVMESINI BILMEYENÖYLESINESENI YERDE ARAMAMEY KALBIMDIYEYOK OLMAZ AŞKLA KALANÜZÜLMEAŞKIN HÜLASASIMUZAFFER KOMUTANAĞLADIMYELKEN AÇTIK SONSUZAÖLMEDEN ÖLÜRHABIBIM BENISÜRGÜNMAKSUDUMAŞKIMA YETECEĞIMNEYLE NEYZENHANCI İLE YABANCICÜMLELERIM BIZAR BU ARALARAŞKIN YÜREĞIMDE SÖNMEYEN BIR KORSÜREYYABENİSEVGİ DENEN İKSİRNEYLESİNBİLSEYDİMVİSAL-İ AŞKBENBAĞLARŞİİRBİLMİYORUMÇAĞLAR YÜREĞİMKANSINAŞKI DİLEDİM HAKTANBANA KALANANNEKORKU BASAMAKLARIDILE GELSE YÜREĞİMSELAM OLSUNŞİİRİN GÖLGESİNDEYANMALIYIMGÜZELI GÜZEL SEVMEKMaksud - MaksudeGold Üye / Kadın / 4/30/2016