HAKKIMDA ...

 

 HAKKIMIZDA

Bu site Türk edebiyatının en kapsamlı edebiyat portali olsun diye kurulmuştur. Mevcut haliyle de edebiyat ve sanat dalları, edebi bilgiler, dilbilim, Türk şiir Antolojisi ( ŞİİRSTAN), türküler, Divan nesri, yerli ve yabancı kitap özetleri ile ülkemizdeki en ciddi ve en kapsamlı kaynak, kültür sitesidir. 

2008 ‘den itibaren istinasız her gün sekiz on saat emek verilerek mevcut birikime ulaşan sitemiz, hiçbir resmi kurum, tarikat veya siyasetin güdümünde değildir. Hiçbir, özel, tüzel, resmi; kurum, kuruluş, üniversite, dershane, dernek, tarikat, parti örgüt ile maddi ya da manevi hiç bir ilgisi de yoktur. Bu birikim ve emek; kâr, kazanç, mevki, paye, ödül, teşekkür dahi ummadan inşa edilen mazimizin kapsamlı bir arşivi, atimizin rehberidir.

Bu arşiv ve hafızamız; ecelimizden sonra bu devlet ve millete emanet edilmiştir. Her ülkenin maddi kaymakları üzerine kapananlar o ülkenin çoğu siyasetçileri, iş insanları, dalkavuk ve işgüzar çıkar şebekeleridir. Lakin milletleri devlet yapan kudret sadece kültürüdür. Kültürün anası edebiyat, babası sanat, bilim de icraatıdır. Bu bağlamda da en gerçek vatanseverler kültür inşa edenlerle, cephede can verenlerdir. Kültür: alınıp satılmaz, kalpten başka saray bilmez. Kazanç için vatan seven; çıkar için vatan satar.

Edebiyat, kültür, sanat kaynak bilgi ve paylaşım sitesi olan ESA; ücretsiz bilgi alma, şair, yazar ve sanatçıların tanışma, kaynaşma, ücretsiz eser ve ürün paylaşma ortamıdır. Bu portalin gideri ve maliyeti hiç de az olmasa bile tek başına bir öğretmenin boğazının artığından sağlanmıştır. 

Esa, tam on yıl boyunca  hiç bir geliri olmadan reklam almaya dahi teşebbüs ve tenezzül etmeden dayanmayı sürdürmüş, lakin  artan trafiği ve yükselen mali  giderleri nedeniyle reklamlar almaktan başka çaresi de kalmamıştır. 

Edebiyat, Dilbilim, Güzel ve Geleneksel Sanatlar, Şiiristan ve Türküler bölüm dal ve kategorilerindeki bilgiler uzmanlar tarafından hazırlanan güvenilir kaynaklardır. Bu alanlarda paylaşım yapabilmeniz için bu dallarda yetişmiş uzmanlar olmalı ve Esa için editörlük başvurusu yapmanız gerekmektedir.

Sitenin tüm hakları sitenin sahibi ve baş editörü Şahamettin Kuzucular’a aittir.

Misyonumuz

Edebiyat ve Sanat Akademisi ( kısa adıyla ESA ) üç bin yıllık Türk Kültürünün en kapsamlı, en detaylı, en sağlıklı ve en nesnel yazılı hafızası ile arşivi olsun diye kurulmuştur. Bu muazzam hacmiyle de önder kalmak ahdindedir.

ESA, edebiyat dalları, edebiyat, konuları, terimleri, türleri, biyografiler, edebiyat tarihi, gramer, dil bilim mevzularında muazzam bir külliyat meydana getirmiştir. Esa’daki “Şiiristan” Türk şiirinin en hacimli şiir antolojisidir. Esa’daki “Türküler” bölümünün de ülkedeki en ciddi Türkü kaynakçası olduğu fikrindeyiz. Esa mevcut hali ile Divan, halk, tasavvuf, âşık ve çağdaş edebiyatların mevcuttaki en muazzam hatta yegâne sanal Edebiyat Ansiklopedisi haline dönüşmüştür. 

ESA,    Google'nin verdiği rütbelere göre Türkiye’ deki en itibarlı kitap tanıtım ve kitap özetleri sitesi halindedir. ESA'da Dünya ve Türk Edebiyatının en kalburüstü roman, öykü ve kitaplarının  pek çoğunun özetlerini, basım, yayım, ödül, konu ve içerikleri ile ilgili bilgileri bulunur. 

 

ESA, geleneksel ve güzel sanatlar açılarından da sizlere küçümsenemeyecek kaynakçalar sunmaktadır. Hatta bu dallarda da iddialı olabilmek için resim, heykel, minyatür, hat, sanatçı ve uzmanlarına her türlü paylaşım olanağı sağlamak azmindeyiz. Güzel ve Geleneksel sanat insanlarına her türlü desteği sağlamaya gönüllüyüz. Hatta onlardan biz de destek bekliyoruz.

ESA, divan, anonim, aşık, tasavvuf, çağdaş edebiyat bilgileri, şair, yazar, sanatçı biyografileri, edebiyat türleri, sahaları; edebiyat, terimleri, söz sanatları, mazmunlar, motifler; divan, halk, aşık ve çağdaş edebiyat şiiri ve nesir eserleri açılarından önemli bir külliyat oluşturmuştur.

Uygurlardan başlayarak, divan, mesnevi, tarih, seyahat, halk hikâyesi, destan, gazavat, fetih, siyer, tezkire, kitapları ile sur name, şehrengiz, sefaretname, minyatür eserlerinin pek çoğu hakkında  bilgi takdim etmektedir. 

Dilbilim, gramer, edebiyat türleri, sanat akımları, edebiyat, sanat ve gramer sözlükleri sitemizde mevcuttur. Eski veya çağdaş şair, yazar, akademisyen biyografileri ve eserleri üzerinde gelişme ve genişleme azmimiz devam ediyor.

Edebiyat Terimleri Mazmunlar kategorimiz - eski ve çağdaş edebiyat dahil - en hacimli, detaylı ve çok özel bilgilerle teçhiz edilmiş edebiyat terim, mazmun ve kavramlar bilgi alanı olmuştur. ESA, edebiyat , sanat ve kültür  amaçlı her maddeyi benzerlerin en kapsamlısı, en özlüsü, en günceli olsun, akademik kriterlere uysun diye hazırlamakta ,  bir cümle alıntı yapsa kaynakça göstermektedir. 

Edebiyat araştırmacılarına, tez çalışmalarına, öğretmenlere, edebiyat bölümü öğrencilerine, lise öğrencilerine ve edebiyat meraklılarına hitap eden sitemiz; şair, yazar ve sanatçılara da hitap etmekte, ürünlerini tanıtma ve paylaşım zemini de sağlamaktadır.

ESA, Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile diğer ülkelerden de okur bulan bir sitedir. 

 

VİZYONUMUZ

Edebiyat ve Sanat Akademisi, başka benzeri olmayan bir Edebiyat, Kültür ve Sanat bilgi portali ile paylaşım sitesidir.

Alexa ‘ya göre okurlarımızın yüzde 85’i yüksek lisans ve üstü akademisyenler ile uzmanlar olmaktadır. Alexa’nın bu nesnel tespiti ile Google robotlarının ESA ya verdiği itibar, ESA içeriklerinin ne kadar değerli, ESA’nın da bu ülke kültürü için ne kadar mühim bir site olduğunun en somut göstergesidir.

“ Sükût ikrardan gelir” diyerek devlet, hükümet, üniversiteler ve basın tarafından görmezlikten gelinsek de, bunu hiç umursamıyor, yolumuzdan gidiyoruz

Esa, yerli yazılımcı, program ve tasarım ekibi tarafından hazırlanan modern ara yüzü ile Google’nin arzu ettiği güncelliğe ve yeteneklere de kavuşmuştur. Bu nedenle bu konumu daha üste çıkacaktır.

Bu güncel ESA ile eski duruşumuzu devam ettirirken, yeni hedeflerimiz; akademisyen, sanatçı, şair, yazar ve sanatçıların en gözde, tanışma, kaynaşma, ürünlerini kültür ve sanat haberlerini iletme, gözde bir paylaşım mekânı olmayı amaçlıyoruz.

 

Saygılarımızla