Beyân Kerden-i Hümâ Işk-ı Hod-râ


Esa
15.04.2016
Beyân Kerden-i Hümâ Işk-ı Hod-râ Pîş-i Hümâyûn Ender-hâb ve Feryâd Kerden
 
Ki iy ışkun gamı ârâmı cânun
Visâlündür cihândan kâmı cânun
 
Hevâ-yı çîn-i zülfün irdi Şâm’a
Getürdi bûy-ı müşkîni meşâma
 
Çü zülfün çînidür cân mürgi dâmı
Özün Çînî vü saydun oldı Şâmî
(…)
Gamundan gözde âb u dilde âteş
Ser-i zülfün gibi oldum müşevveş
 
İzârun hasretinden iy sitemger
Olupven nitekim hat hâk-i ber-ser
 
Düşelden gönlüme aks-i cemâlün
Gözümden gitmedi nakş-ı hayâlün
 
Şu resme olmışam hicrünle gamnâk
Ki ger âh eyler isem yana eflâk
 
Kılup şeydâ gam-ı ışk-ı Hümâyûn
Bu şi‘ri kıldı peydâ hûb u mevzûn
 
Horata, Osman (1990). Cemâlî, Hümâ vü Hümayûn (Gülşen-i Uşşâk). Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 438-440.
 
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış