Hümâ vü Hümâyûn’dan


Esa
15.04.2016
 
 
 
Hümâ vü Hümâyûn’dan
Dîden-i Hümâyûn-râ Der-hâb
 
 
Kılup âhûların şeh mesti hâbun  
İrişdi dâmenine desti hâbun 
 
Düşinde gördi bir mergûb gülşen
Ki eyler her nazarda çeşmi rûşen
 
Salup âvâz-ı bülbül bâga gulgul
Hoş itmiş mergzârı serv ü sünbül
 
İçinde seyr ider bir hûb-çehre
Ki hüsni nûr virmiş mâh u mihre
 
Görüp kaddin iderdi cilve şimşâd
Ki ya‘nî rast budur serv-i âzâd
 
İderek zülf ile ‘anber-feşânlık
Kılurak nâz ile râz-keşânlık
(…)
Çeküp bülbülleyin gülşende âvâz
İderler keşf bu âvâz ile râz 
 
Ki vaslın isteyenler hûr-ı ‘înün
Hümâyûn’ın göre Fagfûr-ı Çîn’ün
 
Hümâ bu sözden oldı mest ü medhûş
Gözinden ‘ışk bahri eyledi cûş
 
Düşüp pâyine ol serv-i revânın
Pes andan açdı la‘l-i dür-feşânın
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış