Hüsrev û Şirîn’e yazdığı Zeyl’den


Esa
15.4.2016
 
 
Hüsrev û Şirîn’e yazdığı Zeyl’den
 
‘‘ Çi-ger bu Bâyezîd ol şâha kuldu
Veli dâilıga lâyık degüldür”                   ZEYL [68]
 
Ender vefât-ı müellif-i kitâb-ı Şeyhî rahmetullahi aleyh ki Bâyezîd bin Mustafâ bin Şeyh Ahmed-i Tercümânî el-Âkşehrî nazm-kerde ve der zeyl-i kitâb kerde-est.
 
Başı: Gelün iy bilû câmin nûş idenler
Bu hikmet sözlerini gûş idenler
 
Diyeyin size bir köynüklü kıssa
K’irer ol kıssadan her şahsa hisse
 
İşitdûk kîm nitedûr bu hikâyet
Ki çûn bu araya irdi rivâyet
Hatm-ı Kitâb ve Medh-i Sultân Murâd Hân
 
Çû nakl eyledi ol merhûm ü mağfûr
Ki kılsûn Hakk Ta‘alâ ravzasın nûr
 
Dilerüz ger gedâ ola vü ger şâh
Anicak diyeler kim rahmetullah
 
Sonu: Gelün dıhk ile kıldı goncasın pür
Sadef lafzıyla kıldı hokka pür-dür
 
Bu heft iklim eger heftâd olaydi
Anâ Hakk olmasaydı bâd olaydı
 
Çi-ger bu Bâyezîd ol şâha kuldur
Velî dâiliğa lâyik degüldür.
 
Nice kim rûşen ola gün Cemâlî
Nice k’ola ayûn bedr ü hilâli
 
Nice kim müşteri sa’d ide tâli‘
Nice k’ola Utarid hayre râci‘
 
Ola arş efseri Kürsi serîri
Cihân çeker Cihân-bân destgiri”
 
Mehmet Sait TOPRAK, CEMÂLÎ İSHÂK B. MEHMED EL-KARAMÂNÎ:
HAYÂTI VE ESERLERİ , https://kisi.deu.edu.tr/sait.toprak/suryanca.html
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış