Namaz Konulu Mesnevisi’inden


Esa
15.4.2016
 
 
Namaz Konulu Mesnevisi’inden
 
Fā ‘ilātün / Fā ‘ilātün / Fā ‘ilün
 
: - . - - / - . - - / - . –
 
1. Diñleñüz iy Muṣṭafā’nuñ ümmeti
İy seven cāndan o ṣāḥib-himmeti
2. Sizler-içün n’eylemişdür ol resūl
Ṣıdḳ-ıla diñleñ anı eyleñ ḳabūl
3. Kim size oldur şefā‘at idicek
Merḥamet birle ri‘āyet idicek
4. Size raḥmet itdürüpdür Ḥaḳ anı
Lā-cerem devlet bilüñ muṭlaḳ anı
5. Emr-i ḥaḳḳ-ıla odur reh-ber bize
Cümle ḫalḳ içre odur server bize
6. Ḫalḳuñ Allāh anı ḳıldı efḍali
Enbiyānuñ evliyānuñ ekmeli124
7. Kim anuñ vaṣfuñı taṣvīr eyleye
Dil ḳalem taḥrīr ü taḳrīr eyleye
8. Bir gice Allāh raḥmān u raḥīm
Ḥayy [u] ḳayyūm u ‘alīm ü hemkerīm
9. Ḳādir ü vehhāb ü ‘allāmü’l-ġuyūb
Mālik [ü] ġaffār ü settārü’l-‘uyūb
10. Ḳullarına dā’imā raḥmet ḳılan
Bunlara lāyıḳ nedür anı bilen
11. Cümle emri ‘ilm ile tedbīr iden
Ḥikmet üzre her işi taḳdīr iden
12. Ol laṭīf ü muḥsin ü mevla’l-‘ibād
Hem ra’ūf u mün‘im ü mevla’rreşād
13. Luṭf u iḥsān ile ikrām eyleyüp
Ḫalḳ içinde ‘ālī in‘ām eyleyüp
14. Cümleden ḳıldı muḳarrebAḥmed’i
Buña ḥaḳḳ didüm kim ola Aḥmedī
15. Leyle-i mi‘rāc idi ol gicede
Çoḳ ‘aṭālar eyledi ol gicede
16. Ol ‘aṭālardan biri bu kim Resūl
Ol ra’ūf u ol ‘aṭūf u pür-uṣūl
17. Çün naẓar ḳıldı melekler ḥāline
Vaṣfına vü fi‘line vü ḳāline
18. Her birin gördi ki bir ṭā‘atdedür
Ḳamusı ṭā‘atde ḫoş ‘ādetdedür
19. Kim sücūd u kim rükū‘ u kimḳıyām
Dā’im ü ḳā’im ü ider ṣubḥ u şām
20. Kimi tesbīḥ ü kimi taḥmīd ider
Kimi ẕikr ü küllīsi temcīd ider
……..
Yrd. Doç. Dr. Suat DONUK, “CEMÂLEDDİN İSHAK EL-KARAMANÎ VE ONUN NAMAZ KONULU BİLİNMEYEN BİR MESNEVİSİ,” The Journal of Academic Social Science Studies, 27.12.2015
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış