Nergis-i mestün kılaldan vâlih ü şeydâ beni


Esa
15.4.2016
 
 
Gazel
 
Nergis-i mestün kılaldan vâlih ü şeydâ beni
Zahmı gamzen oklarınun kıldı nâ-peydâ beni
 
Bahr olupdur ışkun odına yanaldan göz yaşı
Şöyle benzer kim viriser garka bu deryâ beni
 
Zülfünün miskini olaldan sınukludur gönül
Bilmezem kim neyleyiserdür dahı sevdâ beni
 
Âh ol çeşm-i kemân-ebrû elinden dem-be-dem
Kim nişân eyler belâ okına dâ’im hâ beni
 
Bir kılında zülfinün bin vâr ola olmış esîr
İy gönül sanma giriftâr eyledi tenhâ beni
 
Böyle kim başuma sevdâsı kıyâmet koparur
Bir belâya ugradur ol kâmet-i bâlâ beni
 
Ol dil-ârâma Cemâlî bu durur cân virdügüm
Kim ya vaslını atâ kıla yahûd ala beni
 
Derdiyok, İ. Çetin (hzl.) (1994). Cemâlî, Hayatı, Eserleri ve Dîvânı, Critical Edition with Facsimile. ublished at the Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University. 86.
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış