Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç Hakkında İnceleme Özet Hüseyin Rahmi

Ekleyen : ESA , 15 Kasım 2016 Salı aaa Beğen
 

 

 
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
 
Yazıda “ Hüseyin Rahmi  Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç     romanı hakkında bilgiler, romanının özeti,  romanın konusu, ana fikri,  romanın kahramanları, romanın olay örgüsü,  romanın yazarı,  “Hüseyin Rahmi  Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç ”    hakkında bilgiler “Hüseyin Rahmi  Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç  ”    romanın şahıs kadrosu  yazarın diğer romanları,  “Hüseyin Rahmi  Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç  ”    adlı eserden alıntılar yer alır.  Eser hakkında yorumlar,  romanın anlatım tekniği, yazarın bakış açısı, romanın tekniği, romanın türü, çevrildiği diller, eserin basım yılı, basım hikâyesi, yazar ve eseri arasındaki, eserle yazarın biyografisi arasındaki alakalar incelenmiştir.
 
ROMAN HAKKINDA
 
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı roman, Türk edebiyatının  romancılık konusundaki kilometre taşlarından biri olan Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın en önemli eserlerinden biridir. Eser ilk kez 1912 yılında basılmış [1] daha sonra pek çok baskı daha görmüştür.
Mizahi olayları ve konuları bulmakta usta olan  Hüseyin Rahmi Gürpınar,  bu romanı bir halk söylentisi etrafında düşünmüş ve bu söylentiyi ustaca bir kurgu ile roman haline getirmiştir.  
Bu roman 1910 yılında  Halley kuyruklu yıldızının dünyaya çarpacağı söylentisi üzerine yazılmıştır. O tarihlerde bu söylenti insanlar arasında büyük bir yankı oluşturmuş, halk da bundan dolayı oldukça büyük bir endişe oluşmuştu. Dünyaya çarpması beklenen Halley kuyrukluyıldızı bu felakete yol açmamış ama İstanbul insanının hayatında epey bir çalkantıya neden olmuştu.
Roman Halley Kuyruklu Yıldızı'nın 5 Mayıs 1910 tarihinde dünyaya çarpacağı söylentisi üzerine,  o dönemin İstanbul'unda  oluşan olaylarını dönemin sosyal yaşantısı içindeki yankılarını bir vaka düzeni içinde kurgulayan bir teknikle yazılmıştır. “  Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç'ta 1910 Halley kuyruklu yıldızının dünyaya yaklaşmasıyla bu olayın İstanbul'da yarattığı heyecan anlatılır. [2]
Yazarın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı romanı 1911 yılında basıldıktan sonra Sansür Kurulu tarafından yasaklanan Şıpsevdi adlı romanından sonra yayınlanmış, yazar bu iki romanından sonra uzun bir müddet yazarlığa da veda etmişti. [3][4]
Hüseyin Rahmi , Şıpsevdi  adlı romanının basıldıktan sonra edebiyat dünyasına ve hükümete karşı bir küskünlük içine girmiş Heybeliada’ya taşınarak ve hayatının bundan sonraki sürecini Heybeliada’da yaşayarak geçirmişti.

Yazar bu romanında da Halley Kuyruklu Yıldızının Dünya’ya çarpacağı söylentisini eğlendirici bir anlatımla işlerken,  batıl itikatlara inanan, söylentilere kapılan cahil insanların gülünç yanlarını ortaya koyarak bilimin ve eğitimin ne denli önemli olduğunu vurgulamak istemiştir.
 
Roman  o dönem İstanbul’unu ve halkını oldukça başarılı bir şekilde betimlemiş ve dönemdeki sosyal hayatı başarılı ve gerçekçi bir şekilde okurlara yansıtmıştır.
 
Hüseyin Rahmi bu romanında, Osmanlı toplum hayatındaki evlilik anlayışını alaycı bir dille eleştirmiş, bu konu etrafında çeşitli sosyal sorunları da derin bir gözlem gücü ilginç bir konu seçimi ile dile getirmeyi başarmıştır.
Çerçeve bir hikaye içinde bir başka hikaye anlatma tekniği ile yazılan bu roman yazarın diğer eserleri gibi hem güldüren, hem de düşündüren sosyal bir eleştiri taşımaktadır.
Eser MEB tarafından okunması gereken Yüz Temel Eser Listesine alınmış  öğrenci, öğretmen ve okurlara tavsiye edilmiştir.
 
 
 
KİTAP HAKKINDA  GÖRÜŞLER :

Yazar bu kitabında diğer romanlarında da işlediği zeki ve kurnazların, saf ve cahilleri kandırarak işlerini yürüttükleri çarpık bir düzenden kurtulmak için akılcı düşüncenin gelişmesi gerektiği fikrini işleyen bir tutum içindedir. Kitapta toplumun çok çeşitli alanlardaki günlük yaşayışı, değer hükümleri eleştirilmiş, söylentilere kapılan ve hemen inanan cahil insanların  gösterdikleri cahil tepkiler ve buna sebep olan cehaletle ustaca alay edilmiştir. Eserde batılı yaşama  özentisi olan sonradan görme ve bilinçsiz insanlarla, mizah unsurlarını  kullanarak alay etmektedir.  Mizahi boyutuyla düşündüren, okurken  değişik dünyalara götüren güzel ve farklı bir romandır.  
 
KİTAP HAKKINDA 
Türk edebiyatının kilometre taşlarından biri olan Hüseyin Rahmi Gürpınar, günlük yaşamı kaleme alırken mizah öğesini her zaman ön plana çıkartmıştır Bu kitapta yer alan Kuyrukluyıldız Altında Bir izdivaç ile Melek Sanmıştım Şeytanı adlı yapıtları genç okurlarımız için özenle sadeleştirilmiştir. Dünyaya çarpması beklenen Halley kuyrukluyıldızı bu felakete yol açmaz ama İstanbul insanının hayatında epey bir çalkantıya neden olur.


KİTABIN ANAFİKRİ:
Cahil insanlar erkek veya kadın olsun hurafe ve söylentilere inanır. Aklı başında ve eğitimli olanlar ise cahilleri yönlendirebilir. Eğitimli olduktan sonra erkek veya kadın eşit zekâ ve muhakeme gücüne sahiptir. Cahil bir kadınla eğitimli bir erkek evlenmemeli evlilik öncesinde birbirlerini iyi tanımalıdırlar. Halley kuyrukluyıldızı bu felakete yol açmaz ama iki akıllı ve eğitimli bir erkekle bir kadının evlenmesine zemin hazırlayan olaylara sebep olur.
 
 KİTABIN KONUSU
Kuyruklu bir yıldızın dünyaya çarpacağı haberi ve kadınlar ve ile erkekler arasında olan çatışmalardan doğan büyük bir aşk ve evlilik.
 
 
 ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
 
İRFAN GALİB: Batı tahsili görmüş, yaratıcı zekâsını  iyi kullanan insanları çok  rahat etkileyebilen tuhaf huyları da olan, yakışıklı bir gençtir.
LÜTFİYE: İrfan’ın evlendiği, zeki ve güzel ,iyi bir eğitim almış hanımefendidir. İrfan'ın kadınları korkutmak huyundan intikam almak için İrfan'a bir oyun hazırlar fakat, onunla anlaşabileceğini far kedince İrfanla evlenmeye karar verir.
EV HALKI: Cahil, her şeye  çok rahat inanabilen sevdiklerine yürekten bağlı olan kişiler.
ESNAF: Her duyduğuna çok çabuk inanan, araştırmayı sevmeyen, söylentilerin etkisinde kalan  cahil insanlardır. 
 
HALLEY KUYRUKLU YILDIZI HAKKINDA KISA BİLGİ
 
Halley kuyruklu yıldızı (resmi adıyla 1P/Halley veya bu kuyruklu yıldızlar üzerine çalışmalar yapan Edmond Halley'e ithafen Comet Halley) her 75–76 yılda bir görünen kuyruklu yıldız. Tüm periyodik kuyruklu yıldızlar arasında en meşhurudur. 
Her yüzyılda birçok uzun periyodu kuyruklu yıldız görülmesine rağmen Halley çıplak gözle görülebilen tek kısa periyodu kuyruklu yıldızdır. Ayrıca insan ömründe geri dönecek çıplak gözle görülür tek kuyruklu yıldızdır. Halley kuyruklu yıldızı iç Güneş Sistemi'ne en son 1986 yılında girmiştir. Hesaplara göre 2061 yılında tekrar görülecektir.
 
KiTABIN ÖZETİ  : 
Basın dünyasında 1910 yılının Mayıs ayında Halley Kuyruklu Yıldızı’nın dünyaya çarpacağı söylentisi yayılmaya başlamıştır. Tüm dünyaya ve ve İstanbullu da kasıp kavuran bu haber İstanbul’da  da büyük bir panik yaratır. Kenar mahallelerdeki cahil kadınlar  da bu haberi kendi anlayışlarına göre yorumlarlar. Romanın kahramanı olan İrfan Galip’te bu mahallede  Aksaray’da oturmaktadır. Zengin bir ailenin oğlu olan İrfan, batı ilimlerini tahsil etmiş, geniş fikirli, aydın fakat tuhaf davranışlar içine de girebilen  bir gençtir. Artık evlenmek çağı gelmiş, kendisi gibi aydın ve eğitimli bir kadınla evlilik düşleri kurmaya başlamıştır. Bir gün yolda  gördüğü  peçeli bir kadının çok  güzel ve bilgili bir genç kız olduğunu hayal ederek peşine takılır. Bir çok tesadüften sonra ,bu güzelle ilgili hayaller kurar. Sonunda bu kadın ile tanışmak için bir girişimde  bulunur. Fakat acemice yaptığı tanışma teşebbüsünden sonra bu peçeli  kadın tarafından terslenir. Bu olay gururunu çok kırmış onu büyük bir kadın düşmanı yapmıştır. Halley Kuyruklu yıldızının dünyaya çarpacağı haberini kullanarak kadınlardan intikam almaya sürekli onları korkutmaya karar verir.  Kadınların zayıflığı ile ilgili makaleler yazmaya başlar.  Halley Kuyruklu Yıldızı  ile ilgili konferanslar düzenlemeye karar verir. Anatomi, fizik karışımı tuhaf konferansına, bir de kuyruklu yıldızın çarpmasıyla kopacak olan kıyameti tasvir eden korkunç rüya ekler. Bunları yapmasının amacı kadınları korkutmak ve onarın zayıf karakterleriyle alay ederek kadınlara karşı duyduğu hıncın intikamın almaktır. Bu konferansalar ve yazılarını bir kadın ilgiyle izlemektedir. 
Bir  süre sonra kendisi gibi maceraperest bir kadından  bir mektup alır.  Bu mektup kadın olarak doğduğu için büyük bir üzüntü içinde olan bir zavallı kadından gelmektedir. Bu mektubun yazarı olan kadın, kadınların ve kızların dar ve  kapalı hayatlarından şikâyet etmektedir. İrfan bu mektuba coşkun ve duygulu bir cevap yazdıktan sonra konferansının ikinci bölümünü hazırlar.  Fakat hayatından ve ve kadın olarak dünyaya geldiği İstanbul gibi kapalı bir ortamda yaşadığından şikâyet eden bu kadınla mektuplaşmaları devam etmektedir. İrfan  henüz yüzünü hiç görmediği bu kadının hayaline âşık olmuştur.
Ev halkını, mahalle esnafını kıyametin kopacağına inandırmıştır. Herkes birbirine itiraflarda bulunarak helalleşir. İkinci konferansta İrfan’ın kıyamet sahnesini tasvir ettiği sırada, önceden hazırladığı küçük oyun sahnelenir. Etrafta patlayan çatapatlar, fişekler, yukarı katta devrilen masa ve dolaplar, kadınları çılgına çevirir. Bu sırada tanımadığı hayranı ile mektuplaşması sürmektedir. Önün hakkında çok kötü şeyler öğrenmesine rağmen kadına evlenme teklif Eder. Kadının bu evlilik için bir şartı vardır. Kuyruklu yıldızın çarpacağı ana kadar İrfan’a yüzünü göstermeyecektir. Halley’in görüneceği gün düğün yapılır. Evin damında dürbünle gökyüzünü araştıran gelinle güvey arasında bilimsel, felsefi, uzun konuşmalar geçmektedir. Genç gelin, evliliğinin ilk gününden aklını, bilgisini kocasına ispat ederek, eşit şartlarda  sürecek bir beraberliğin temelini atmıştır. Gelin hanım İrfan’dan kadınların öcünü almak için bir oyun yapmıştır ve bu oyunun sonunda İrfan’ın ona iyi bir koca olacağını anlamıştır. Sonunda bu hayali sevgilinin Feriha Davut adında eğitimli, İrfan Galip'in aradığı niteliklere uygun, kibar bir  genç bir kız olduğu ortaya çıkar. Lütfiye  kadınların öcünü almak için bir İrfan'a bir oyun yapmış ama  bu oyunun sonunda İrfan’ın ona iyi bir koca olacağını anlamış olduğundan onunla evlenmeye karar vermiştir. Halley dünyaya  çarpmaz ama bu iki oyundan bir evlilik çıkacaktır. Birbirlerini mektuplar yoluyla sevmeye başlayan  İki genç Halley kuyruklu yıldızının gelip geçtiği gece evlenir.
 
 
 
Hüseyin Rahmi Gürpınar İle İlgili Diğer Yazılar
 

 
 
Edebiyat Dil bilim, Kültür, Folklor, Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, tez, yazı, İnceleme, ve araştırmalarınızı sitemize üye olarak ve bize başvurarak ESA da paylaşabilirsiniz.
 
 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com 


 
 


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...