Boşluk Enerjisi 15


7.5.2020

Sentez süreçleri kırılır. Parça parça edilen ve kırılan bağlar nedenle enerji ortaya çıkar. Ortaya çıkan enerji boşluk enerjisi olmakla zorunlu bir yeni bir potansiyelle yansır. Yeni bir bağıntı etkili enerjidir.  Bağ enerjisi kırılmazdan önceki var olan enerjinin, yok olanıdır. Zıt olanıdır.

Toplumun birbirine karşılık olan mütekabil üretim çeşitliliği, bu tür kırılan bağlardan oluşan boşluk enerjisi; her bir yeni bağıntılı girişme durumlara kapasitördür. Üreten bir toplum, üreten çeşitliliği ile toplumsal bir kapasitördür ve üreten toplum, toplumsal bir boşluk enerjisidir.

Toplumsal süreç öznel, nesnel ve bilgi uygulayım (teknik) girişimli üreten bir yapı olmakla özne nesnel bir tüketim kapasiteli boşluk alanı vardır. Boşalan yan dolar; dolan yan da boşalır. Dolu yan boş yana bir alan etkisidir.

Bu alan etkisi; bir dinamo etkisi olup, süreç tekrarlarını veren çevrimi oluşur. Bu tür enerji, kolektif yapı ile üssü durumdur. Ve bu tür enerji ancak toplumda üssü durumla belirecek olup, depolanır. Toplum kolektif bir kapasite ve toplumsal bir kapasitördür.

Siz köprü de geçmeseniz bile, siz hastanede hiç yararlanmasanız bile; sizinle ama sizin dışınızda sizden ve sizin bilincinizden bağımsız olmakla zorunlu olan bu kolektif kapasite ve toplumsal bir kapasitör ile entegre olan bir kazanç vardır.

Kolektif yapı sağlatan ve üreten bir ilişki biçimi ile boşluk alanı doldurur. Toplum üretim üzerinde sağlatan yapıdır. Toplumu ortamdan çekiniz, geriye toplumdan boşalan bir boşluk alanı kalır. Alan ilişki biçimine etkide bulunur. Ortam veya boşluk alan, toplum ile ve kolektif yapı ile potansiyellidir.

Bu potansiyel etki veya direnç gerilim kimi kez o ilişki tipini durdurur. Örneğin; olumsuzlukları durdurması gibi, olumsuz ahlakı engellemesi gibi. Hırsızlık, haksızlığı önleyip gidermesi gibi. Kolektif yapının toplumsal yapıdan farkı şudur. Kolektif yapı “doğada sağlatmayı” da içeren bir genişliktedir. Oysa toplum üreten ilişki üzerinde sağlatan özel bir kolektif ilişkidir. Yani her ikisi de sağlatma üzerinde kolektiftir. Nasıl sağlatıyor üzerinde kolektif ilik avcı toplayıcı ve üreticidir.

Mütekabiliyeti olan doğada sağlatan ilişkiyle, üreten ilişki gibi durumlar boşluk alanlı dalgalanmayla kolektif devinme yönünde olan dalgalanmayla eş yönlü olur. Boşluk enerjisi ile boşluk enerjisi ile kendi arasında potansiyeli ortaya koyan durum; kolektif devimdi. Veya kolektif etkiydi.

İşte kimi kes boşluk alan etkisi dalgalanma yönü ile kolektif ilişki biçimli dalgalanma yönü eş yönlü olmakla boşluğa ait ve kolektife ait potansiyeller birbirine eklenir. Bu durumda kuvvet süreç girişmeyi sürdürüp devam ettirme yönündedir.

Boşluk, kendi içindeki veya kendi üzerindeki kolektif devim süreçleriyle ya sürtüşür ya da üzerindeki kolektif devimli ilişki tipi ile kendi arasına eş yönlü potansiyel bir alan kuvveti oluşturur.

Bu bağlamla toplumsal alan hem bir kapasite ve hem de bir kapasitördür. Kapasitörlük toplumsal alan içinde yapılır. Toplumun kapasitesi, toplumun kapasitörlüğünü artırır.

Boşluğun enerjisi mütekabiliyeti olan (karşılıklı bağıntı ile olan) özne nesnel süreçlerle sürtünür.  Her sürtünme bir girişme ve kendi boşluk doluluk oyuk alanlarını oluşmadır. Sürecin öznel yani (kişi benci yanı) kolektif ilişkiler üzerinde çarpıtmalarla illüzyonlar ortaya kor.

Çarpıtma ve illüzyonlar var olan kolektif girişmeler üzerinde ortaya konur. Genel olanı özele çevirirler. Kolektif olan içinde çözen bağ enerjileri ile kolektif arasına öznel ve bencil arızalar korlar. Boşluğun enerjisi ile kolektif girişmenin bağ enerjisi arasına eklenen arıza yine boşluk ile kolektif arasına yine kolektif bağ enerjisi ile bağlanır.

Örneğin, kolektif sahipliğin yanına başlangıç inşası içinde olmayan, inşacı da olmayan durumla kolektif sahipliğin hilafına özel sahiplik, kavramı sokuşturulur. Kolektif emeğin karşılılık oluş ilkesi yanına özel sahipliğin özel mülke karşılık, özel mülk hakkı; huzur hakkı gibi ipe sapa gelmez yanıltma veya illüzyonlarla süreç enfekte edilir.

Bu illüzyonlar sıfır düzeydeki boşluk alan içinde kolektif işleyişe enfeksiyonun kendisini inşa ettiren boşluk alanlarını açar. Bu sömürüdür. Bu zulümdür. Sömürülen budur. Sömürülen de kolektif kapasite olan kapasitör içindeki kolektif depo enerjidir.

Nasıl verili sıfır düzlem içinde ceylanlar geyikler, meyveler, kimsenin özel mülk hakkı olmaksızın bir avcı toplayıcı dönem yaşanmışsa, yine verili düzlem içinde dağ orman toprak kimsenin özel mülkü olmamakla kimsenin özel mülk hakkı da yoktu.

Özel sahiplik üretmez. Üretemez. Ne sağlayan ilişkinin önünde ne üreten ilişkinin önünde özel sahiplik yoktu. Bölge gibi kıt kaynakların korunması nedenle kolektif savunmalı kolektif sahiplik vardı.

Kolektif sahipli boşluk alan üzerinde kolektif etkili, kolektif emek olmakla üreten emeğe dönüşmüştü. Başlangıç referansı içinde, geri bağlanımla olmayanı, olana erg yapıyorlardı. Günümüzdeki sömüren sistem içinde bunun adı finansmandır, yatırım teşvikidir. Finansman ve yatırım teşviki sisteme yabancı bir yangı olan sömürüye hileci bir meşruiyettir.

Uzun, kısaya; kısa da uzuna; bakışımla birbirinin birbirine boşluk yanını oluşuyordu. Burada uzun ve kısa kavramı nicelikle bir belirlilik değildir. Kavramsal bakışımla (kavramsal simetriyle) belirsizle üssü durumlar belirsiziyle,  birbirine potansiyelle birbirinin zıttı olan alan etkisidirler.

Sadece uzun kısa olma potansiyeli olan bir simetri kırılmasıdırlar.  Böyle olmakla kırılan simetri veya kırılan bakışımdaki boşluk yan nedenle uzundan kısaya veya kısadan uzuna eğim vardı. Uzunda da kısada da potansiyel durumla bir enerji vardı (uzun kısa olma enerji bakışımı ve bakışımın kırılması vardı).

Kırılma sonrası belirsizle olan simetri süreci belirli yaptığımızda yani ölçme değerlendirme kıyaslaması yaptığımızda: örneğin; uzun olanda 2 birim enerji olsun. Kısa olanda da 1 birim enerji belirlisi olsun. Uzun olandaki fazla enerjiden alıp eksiltme yapalım. Yani uzun olanı, kısa olan kadarla eşitleyeceğiz.  Kısa olan, 1 birim olduğuna göre; uzunu da bir birim edip durumu yeniden simetrik yapacağız.

Bu durumda uzun olan veya çok olan 2 içinde kısada olan kadar enerjiyi alalım. 2-1 =1 olur. Bu 1 birim fazla enerji, uzun olandaki fark (potansiyel) enerjidir.  1=1 de eş potansiyelli olmakla sıfır enerjilidir.

Eşleyişle, bu kes de uzunu kısaltmayalım da kısa olanı uzuna yetirelim. Kısayı uzuna yetirmek için kısa olana 1 birim boşluğun enerjisinden tamamlayıcı enerji vermemiz gerekir.  Durum bu kes de 2=2 olur. Buda eş potansiyelli sıfır enerjidir.

Biz 2-1=1 e dönersek, iki dediğimiz sayının sayı tanımına göre 2, (1+1)'dir. (1+1)-1 koşulunda parantez içini oluşan eylemsel kümenin bize göre sağındaki -1 sayısı; küme içindeki birimlerden +1 olanın birisi ile eşleşir. Eşleşenler birbirine eş ve denk kuvvetler olmakla birbirine etkisiz bir durum ortaya korlar.

Biz birbiri ile eşleşen bu denkliğe sıfır etki diyorduk. Bu durum, bu denklik bir referans değerdir. Ancak +1 in bize göre solunda + işaret belirlisi vardır. Bu + etki birimin küme içi eylem ilişkisinden kaynaklı bir durumdu.

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış