Evren 5


24.2.2019
Varoluşun yolculuğu büyük patlamanın (bıgbengin) bir üst değerleri de olabilen "trilyonlarca derece" değere sahip bir sıcaklıktan başlayıp; soğuyarak (ısı kaybederek eş deyişle firenden boşalarak) alt değerlerine doğru inerek bugüne geliyordu.
 
Evren "sıcaklıkla işe başladı". Sıcaklık ısı olan parça değerlerle yoluna koyuldu. Isı bir parçacığın sahip olduğu enerji ise; sıcaklık birçok parçacığın bir arada girişen ısılar toplamıydı. Isı zaten sıcaklığın parçalı, frenli oluş niceliğiydi.
 
"Sıcaklık farklı ısı değerleri girişmesinin toplam değeriydi" Sıcaklık içinde bulunan farklı ısı değerleri bu farklı ısıl, dalgacık, salınım nedenle değişir dönüşür.
 
Isı, kendi ısısından kaybediyor ve bir alt nicelik duruma dönüşüyordu. Ama bir alt nicelik dıştan ısı almadıkça kendi ısısıyla bir üst nicelik duruma geçemiyordu.
 
Bu nedenle sıcaklık içinde farklı ısı değerleri, birbirine hem bariyerdi. Hem de dıştan ısı alarak ısı transferi olan geçiştiler.
 
Her farklı ısı değeri diğerine görece bir bağıntı ile yoğunluktur, ağırlıktır. Sıcaklık yükseldikçe hareket enerjisi artar yoğunluğu, ağırlığı azalır. Sıcaklığı, hareket enerjisi azaldıkça yoğunluk, ağırlık artar.
 
Düşen ya da yükselen sıcaklıklarda fren etkisi olan bariyerler dirençle bir kısım enerji ısı enerjisine ve manyetik enerjiye, potansiyel enerjiye, yükselen ısıya vs. dönüşür.
 
Düşen sıcaklıklar yavaşlayan hareket enerjisiyle yoğunlaşır. Görünür bir kütle edinir sıklaşır, matlaşır, masif hal olurlar. Parça durumlar bütünü veremez.
 
Parça bütündendir ama bütünün kendisi değildir. Bu nedenle parçalı beliren evrensel ısı ve parçalı sıcaklık değerleri, tersine durumla başlangıç evrensel sıcaklığına ulaşamazlar.
 
Evrensel sıcaklık bu düşme ve yükselme değerleri içinde hiç ulaşamayacakları bir evrensel başlangıç sıcaklığına karşı, belli kapalılıklar sıkışmasını ortaya koyarlar.
 
İşte bunlar farklı boyutlu evrenlerdir. Bu evrenlerin ilki atom altı parçacıklarla başlar. Ve atomlarla, moleküller dünyası ile devam ederler.
 
Sosyo toplumlar bu sürecin yeni bir evrensel boyutu olmakla, sosyo toplumları moleküler evrenden ayıran özellik; üreten ilişkili; "üreten, tasarlayan, kolektif bir özneler dünyasının boyutu" olmakla toplumsal süreç bambaşka bir evrendir.
 
İşte biz uzaya bu toplumsa boyutla gideriz. Kolektif olanı sentezden ayıran budur. Bilerek, tasarlayarak başlangıç enerjisini depolayıp start veren yeni bir dünyadır.
 
Evrenler kutu kutu içinde; yansıma yansıma içinde; ayna görüntüsü ayna görüntüsü içinde gibi bir belirimle yansımadır. Kuantum evreni atom içinde. Atom moleküler evren içinde. Moleküler evren insanla sosyo toplum içindeki evrendedir.
 
Üreten sosyo toplumsal boyut yaşadıklarının imajını kolektif alan; onu kurgulayıp yeniden oluşturan diyalektikti bir kolektif özneler dünyası boyutu olmakla; toplum sal güçlü toplum sal kapasitenin ürünüdür. İmaj toplumdan, imajı alan kişi öznedir.
 
Evrensel sıcaklığın düşmesi; evrensel, akışlı enerji boşalmasının yoludur. Olgu ve olaylar evrenidir. Kesikli (parça-kuantum durumla) sürekli oluştur.
 
Evren içinde sıcaklığın artması her bir niceli durumların birbirine göre birbirinin dışı olan ortamda ısı almasıyladır. Başlangıç sıcaklığının baskı basınç efekti ile ortamdan ısı alınması ile ortam sıcaklığı başlangıç evren sıcaklığına ulaşamaz.
 
Bu kapalılık baskısı evrensel sıcaklığın düşme ve yükselmesi içinde beli sıcaklığın düşme ve yükselmeleri içinde birbirine kapalı durumlarıyla yeni evrenleri oluşur. Ortamda alınan sıcaklıkla her bir ısıl birimli değerler, yükselen sıcaklığa dönüşür. 
 
Ya da ortama verilen sıcaklıkla ortam, yükselen sıcaklığa dönüşür. Bu enerji dönüşümlü kayıp ya da kazançlar içinde; düşme, kalkma, yükselmenin çevrimleri tekrar düşme, tekrar kalkma gibi transfer çevrimleriyle (spin denen dönüş yönü ile) yoluna devam ediyordu.
 
Patlamayla "zaman" başlar. Zaman bir kuantum boyut durumdur. Patlayan enerjidir. Sıcaklıktır. Bir enerji özelliği bir enerji dönüşmesi olmakla boşluk ya da çevredir.
 
Enerjinin patlayan durumları eş zamanlı, birbirini takip eden, birbirine koşut ya da birbiriyle eşleşen birbirine bağıntı girişme durumla, birbiriyle bir arada olan boyutlardır.
 
Enerji T zamanla sıcaklıktır. T zamanla sıcaklığın salınım evrenidir. Salınan evrenle enerjisini kaybeden açılımla boşluktur.
 
Sıcaklık T zaman boyunca nicelilerdir. 5° lik durum ile 4° durum arası geçiş art arda olan zaman, mekân ya da boşluk devimidirler. Varlık-yokluk enerjinin bir durumunu diğer durumuyla tanımlar.
 
Bir yeri tanımışlık referansı ile veya bulunma bağıntısıyla ele alıyorsanız o yer mekân olarak belirir. Aynı mekânı bir uçtan diğer uca kat eden bağıntıyla söylüyorsanız, zamandır.
 
İlkinde durağanlaşan zihinsel bir enerji konumu söz konusu. İkincisine kat etme bir devim hızlanmasıdır. Devim hızlanmasını olan zamanı, durağanlıkla (mekânla) özel bir bağıntı yapıp, söylenmesidir.
 
Tanımlı olan bulunulan yer 1948 de taksimde bulunma gibi bağıntı durumuyla, zamandır. Zaman dediğiniz devim de kat edilenle, mekândır. Zaman,  uzayıp giden durumuyla mekândır. Mekân, boyutu kat edilen devimle; boyu kısalan bir mekândır.
 
Beş derece sıcaklık ile olan durum 4 derece sıcaklığın niceliğiyle yok demektir. Enerji, dışında varlık ta yokluk ta, yoktur. Hiçliktir. Hiçlikten de hiç doğmaz
 
Enerji boşluğa dönüşmekle boşluğa dönüşen enerji, boşlukta varlığa dönüşür. Varlık ve yokluk enerjinin bir biçimidirler. 5° den 4° ye dönüşen var oluştur. Yani varlık, olay ve olgu; ya da enerji; bu özleri gereği çelişkindirler.
 
Bigbengdeki bilinmeyen durum, patlamasıyla evrene sıkışır. Enerji, enerji içine sıkışır. 5 dört ile çelişir. Beş dörde sıkışır. Sıcaklığı artar. 5 ile dört bağıntısını veren sıkışma yani beşten dörde iniş; ya da büyük patlamada evrene sıkışma; büyük patlamayla evrene inişti.
 
Evrensele doğru inişte, bütünden olup ta görülemeyen özellik kayıpları bir dönüşme olmanın kayıplarıydı. Bu evrende varlar yok oluyor, yoklar da var oluyordu. Bu çevrim içinde 5 ten dörde inişte, iniş; beşle dört arasında bir fark bağıntı ortaya koyuyordu. Bu fark bağıntı bir kısımla boşluğa, boşluk enerjisine dönüşerek soğur.
 
Bu soğuma zaten büyük patlamadan evrene geçerken "aradaki" ile bağ ve bağıntıyla sıkışma ve sıcaklıktır.
 
Şöyle söyleyeyim boşlukta çevrenizde aldığınız hava veya enerji lastiğin içine aktarılmakla boşlukta alınan boşluk devinmesi şamrel ya da balon içinde (yeni boşluk içinde) yeni bir bağıntı durum belirmesiyle yeniden sıkışır balon patlar balonun içi sıkışmayla ısınır.
 
Balonun yüzeyi genişler, balon uzanır vs. Bakınız bir bağıntı durumla birçok belirim yansıma ve özellikler bağıntısı (kuantum durumlar) ortaya konmaktadır.
 
Aynı şey birçok şeydi. Birçok şey aynı şeydi. Aynı şey (enerji) birçok bağıntı ile ayrı ayrı şeydi. Ayrı ayrı belirme özelliktiler ve görece özel bağıntıdırlar.
 
Beynin anlamlandırması ve belki de beynin illüzyonudurlar. Buralar beyin yakan kuantum durumla konulardır. Burada kesmek gerekir.
 
Evren çok yüksek sıcaklıkta yani çok çok yüksek değerlerden düşerek olayla şan niceli parça ve dalga durumlarıyla, bugüne gelirler. Çok yüksek sıcaklıktan aşağı doğru düşme sürecini devam ettiren muazzam bir potansiyel boşalım olan enerjiydi.
 
Düşen her ısı değeri, her ısı durumu ile bir olgu ve olayın parçalı dalga durumu olmakla enerji düşme sürecine firen etkisi olan manyetik durumları ortaya koymaktaydı

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış