Evrim 10


21.03.2021

Şu halde kopya noktalar, hem birbirleri ile bir ilişki ve bağıntıdırlar. Hem aralarındaki "olanın olmayanı denen boşluğun gerilme yüzeyi olan belirsiziyle sıçrayan bir ilişki ve bağıntıdırlar. 

Kopya noktalar bir kopya noktadan diğerine genleşmeyi veren üssel olamlaydı. Genleşen olamla açılım ya da sünme git veya itmenin açılımı olmakla; bu açılmayı geri çağıran, geri düşen gel hareketi de çekim ilişkisiyle bir bağıntıdır.

Karışıklık olmasın. Patlayan sünme aniden nonilyon değer olan sıcaklığın genleşme veya şok dalgası olan açılımdı. Geri çağıran ya da geri düşen gel hareketi de zirvede olan sıcaklığın soğuyan nicel durumuyla mutlak derceyse kadar düşecek olan enerjinin büzülen kıvrılan sıcaklığının genleşmeye uzamaya sünmeye karşı kısalan boyuydu.

İşte zirve yapan patlama sıcaklığı ile mutlak sıcaklığa kadar düşen nicel durumlar bağıntısı olan yalıtımlı olgu ve olay ve belirmeler her bir sıcaklığa denk düşen olgu olay yalıtmasıyla etkileşimdi. 

Frenli süreçler nedenle kuantum fizik üssel olasılıklı ilişki bağıydı. Yoğunluk birleşmeli ve yoğunluk derişimle ayrılma olan iki noktalar kümesi birleştirildiğinde; bileşimi veren çizgi bir boyuttur. 

Kopyalarını veren nokta, çevresine doğru büyüyen; açı sal dalga salınımlarıyla gerilir. Açı sal dalga ışınları kopya noktanın genleşen çevresini kırıklı, bükükle, pütürlü yapar.

Büyüme, bitişen noktalar arası boşlukla üssel olasılıklı kopya olaylarla bir uzama bir büyümedir. Büyümeyi kopyalayan genleşmeydi. 

Noktalar birbirine 180 derecelik ışın çıkaran, kırıklı ışınlar bitişmesiyle bir boyutlu ileri geri hareketle çizgiydi. Çizgi kırıklı yerlerde yoğunluğun kuvvet farkıyla kıvrılacak. Veya eğilip bükülecek ya da itme hareketiyle uzayacaktı. 

Işınlar eş yönlü olduğunda, birbirinde ileride ve birbirinde geride olan genleşen dalganın ışın hız farkı ile gerilir. Yine ışınlar birbirine zıt yönlü kuvvetten, açı sal farktan doğan bileşimin bölütleriydi. Bölütler de üssel durumla belirsiz olasılıklardı. 

Olasılıklar da ölçme ve gözlemci belirlemesiyle üssel devinmeli bölüklü kuantum olasılıktı. Olasılıklar hiç bir durumla belirli olmayan, "olam" bir durumdu. Kuantum bir olam, tek dereceli bir durumuna çöktürülürse, belirme veya belirlilik oluşur.

Diğer bir olasılıkla belirli olmayan üssü kuantumla olam durumdular. Belirenin belirsizi bir enerji durumla fizikti.  Fizik maddenin anti fizik maddesiydi. Madde ile anti maddenin birbirini yok eden enerjiydi. Birbirini yok eden denge durumun enerji seviyesiyle boşluk durumun girişmesiydi. Boşluk durumun enerjisi, boşlukta var oluşu belirler. Bu nedenle boşluk her an belirenle belirsiz durumların enerji içermesidir.

Türlü kuantum olasılık içindeki devimsel olasılıklardan biri bir türlü bir belirme yaptıysa, belirme olmayan diğer üssel durumlu olasılıklar, ortamın belirenine karşı boşluk ve boşluğun enerjisiydiler. 

Yani belirenler parçalı oluşumlar, kesikli ve yalıtımlı birleşen kendi açı sal yüzey ortamına bir eğimdir. Ortamın yüzey alan boşluğu da beliren ışınlara bir eğim, bir akış, bir yer kaplama uzamla devim vs. ile fiziki potansiyeldiler.

Ortam, beliremeyenlerle her an belirme olacak olasılıkların üssel var oluşlarıyla doluydu. Çünkü zirve sıcaklıktan mutlak sıcaklığa doğru düşen ısı; her bir nicel değerle üssel durumuna denk düşen olgu ve olayların özel bağıntılı yalıtmasıydı. Nokta alanlar genleşen salınımlarla, hem her yöndüler ve hem de her yöne genleşmenin kendisiydiler.

Nokta her yönle genleşen kaçmanın uzay durumuyla uzama, sünmeydi. Bir açı zamanla diğerinden kaçan ışınlar (fotonlar) aynı noktadan çıkmakla diğer ışından ayrışıyordu. 

Bir ışının diğer ışınla yaptığı uzaklaşma açısı gerinin bilgisini imajını taşıyan üssel ve zıt durumuyla bir geri çağrılmaydı. İki ışın arası düzlem; ışın olarak var olmayanı diğer olasılıklara çağıran eğimiyle bir potansiyeldi.

Genleşen ve her yöne büyüyen nokta, genleşeni; genleşme öncesi başlangıcına çağıran bir açı sal durumdu. Bu açı sal durum, her yöne olan yüzey zaman gerilmesiydi. Uzay zaman gerilmesi, geriye tümleyken nokta biçimle çevresine kabaca 360 derece bakışımdı.

360 derecelik bakışım içinde genleşen yüzey, kaba bir en az durumla yüzeyi 360 tane 1 derecelik açıyla genleşen gerilimlerine bölüyordu. 

Yine bir noktada çıkan açı sal ışın üssel kuantum başlangıç noktasıyla, her yöne zıt yönlü fark durumlarıyla, açı sal yüzey gerilimli dalgalar olasılığıydı. Her dalga da kendi üssel olasılığı olan özel bağıntılı bir kuantum durumdu.

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış
Benzer İçerikler