Evrim 6


17.03.2021

Gün boyu besin bulma faaliyetinde olan paydaştı kişi, doyacağından fazla besini bulmakla diğer kişiler için de depo besin temin ediyordu. 

Kolektif alan birbiri üzerinde sağlasan olan paylaşmayı, birbiri üzerinde takas eden kolektif süreçti. Kolektif süreç artık zaman, artık ürün ve üssel bir kolektif birim zaman ortaya koyuyordu. Günümüzden itibaren bu geri iz üzerinde geçmişe bakarız.

İşte totem alanın bu tür artık zaman ve depo enerji biriktirmesi yepyeni bir girişmeydi. Ancak kolektif tutumlarla ortaya konacak böylesi bir üssel durum, kolektif alanın iç hacim gerilmesiydi. 

Ve kolektif alan içinde yepyeni bir girişmeyi ve gerilmeyi başlatacak olan özellikti. Üreten ilişki; ittifakı üretim hareketi bir iç hacimle entegreli girişme, gerilim, gelişme ve bölünme yapmasıyla sürecin zirvesiydi.

Kolektif etkileşme içinde ortaya konan girişme ve birikimler hem boş zamanın üssü eylemleriydi. Hem boş zaman eylemlerini destekleyen depo enerjiydi. Hem de totem mesleklerini ortaya koyacak olan biliş,  bulunuşları ile iki boyutlu sosyal alanı üreten üçüncü boyuta tomurcuklandıracak etkileşimlerdi.

Kolektif özellik öyle bir girişme noktada sürece üçüncü boyutu verecek olan totem mesleğine doğru dönüşme yapacaktı ki. Bu dönüşme süreçle nicel ve nitel "geçiş alanı ortaya konacaktı. 

Ki" bu "geçiş döneminin" büyüleyiciliği; ne totem dönemdi, ne üretim hareketi olan ittifakı dönem etkileşmesi de olmayan bir belirsizleydi.

"Üreten ilişki üssel eylemli totem mesleğiydi. Dışa doğru gruplar arası üretim hareketine ve ittifakı etkileşime doğru yeni bir belirmenin üssel eylem ve hacim genleşmesiydi”. 

Totem alan gerilmeli bir üreten ilişkiyi veren hacim yüzey; şimdi ittifakı gerilmeli hacimleydi". Bu durum yine yeni bir özellikle ittifakı döneme içine geçiş yapacak olmanın, kendisine özgü üssel geçişlerine, eylem zamandı. 

Totem dönem de üreten ilişki iç hacmine bağlı bir ara kararsız durumun arifesiyleydi. Özne nesnel dönüşmeyi veren etkisiz etkileşmeli belirsizleydi. Nesnel üreten ilişkiye bağlı üssel eylem bir noktanın dallanıp çatallanması içinde grubu dışa doğru açacaktı.

Totem grubu dışa doğru açma eylemi,  sosyal mana anlayışına tabi sosyal alanda kırılmaydı. Kırılma bir belirsiz durumla anlık ve geçici bir geçiş boşluk durumla ne totem alana ne ittifakı alana mana bağlanımını beliremedi. 

İşte bir an iki tarafa etkileşim olmayan ara boşluk içine tapınak ritüeli geçti. Tapınak alan gibi geçiş ritüelleriyle sosyal alan içinde ittifakı döneme doğru geçeceklerdi.  

Yani sosyal geçişin ritüelleri, üretim hareketine etkisiz bir belirsizle yüzey geriliminin karesini veren 1 olma durumuyla üreten hacim gerilimini veren 1 küpünün eşleşmesi, etkisiz bir geçişin eşiğiydi 

Bu durumda 1 ifadesi nicel ve niteli üstelisi değildi. Tıpkı -273,15 derecenin anlık, geçici belirsiz ara durumu ile ne bir sona ne bir akış boyutuna geçiş olması gibidir. 

Nasıl -273,15 derece belli bir noktada enerji, sıcaklık, gaz durumlar olmakla akış yapan sürecin başlangıcına geçişse; yine -273,15 derece aynı noktada hiç beliremeyen, akmayan, ölçülemeyen durumlara da geçişti.

0 derece sıcaklık bir nicelik ve nitelik etkisi olsun veya olmasın. Su sıfır derce boyunca suyun tümü donana kadar sıfır derecede kalır ve donar. Yine bir buz kütlesi sıfır derece boyunca tüm buz çözülene kadar sıfır derece içinde kalır. 

İçte 1 birim olan etkileşmenin alanı da 1 'in karesi olan saymaca durumla, 1 birim gerilen süreç; bir birim boyunca hep geçiş süreciyle aynı kalıyor olmalıdır. 

Bunu niye söylüyorum? 1 karesi 1 olan bir geçiş durumuyla etkileşmeyen belirsizle; yine 1 'in küpü 1 olan bir, 1 süredurum boyunca etkileşmeyen bir geçiş belirsiziyle olmalıdır. 1 süredurum boyunca etkileşmeyen geçiş belirsizi, bu belirsizle geçiş durum zarfınca ne iki boyutludur, ne üç boyutludur. 

Üstelik te nicel ve nitel olmayan etkileşmesiz 1 durumla belirsiz, hem iki boyuta hem üç boyuta bir atıfla belirsizdir. Bunun totem durumdan, ittifakı duruma geçiş karşılığı; SOSYAL GEÇŞ RİTÜELİDİR. 

Geçiş ritüeli ne totem dönem de eksiltmedir. Ne ittifakı döneme artış olmayan bir etkileşmesiz belirsiz iledir. Eşleyişle geçiş ritüeli, geçiş sonrası ne totem dönemde eksiltme yapmayacak olandır. Ne de ittifakı dönemde artırma yapmayacak olandır. Dıştan teorinin gözüyle kuantum düzleme bakmadır.

Belirsiz, etkileşmesiz durumla 1'in geçiş dönüşmesi yaptığı bir, 1 birim olmak dışında hiç bir durumla belirme olmayan bir geçiş anı olmalıdır. 

İşte böyle durumda etkileşmesi ve belirmesi olmayan bir kare durumun, 1 i veren sonucuyla; bir küp durumun 1 i veren sonucu; geçiş dönüşmesi olan belirsizdir.

Düz bir yüzey gerilimi üzerinde akan cılız bir su akışı; pütürlü yüzeyle bir an durur ve yığılır. Bir an yığılma sonrasında akış ya pütürün iki yanında dolaşmakla yoluna devam eder ya pütürün üstünde yuvarlanarak akışa devam eder. 

Akışın bir an etkisiz olduğu durum ile yüzey gerilimi yığılma bitene kadar bir an eşit olurlar. İşte hacmi veren üçüncü boyut ta, bir an kare olan yüzey alana eşit oluyordu.

Yani iki boyutlu yüzey gerilmesine ek olarak bir an yığılmakla hacim gerilmesi ortaya konamamakla, girişme yine “bir” birimdir. Bu geçici durum bir an, sadece ikinci üçüncü boyuta belirsizledirler.

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış
Benzer İçerikler