Faiz 12


16.04.2021

Köleci sisteme kadar gelen ortak kapasiteli kolektif yetenek, sürece bir devamlılık ve sürece kolektif miras olmanın, birikimiydi. Kolektif birikime köleci sistemle birlikte mülk sahibinin tasarrufu dendi. Bu söylem açık seçik olan kolektif birikimin failini belirsizleştirmişti. 

İnşa başlangıcında, inşanın başlangıç nedeni içinde olmayan mülkün sahibi söylemi vahit, şimdi gelmiş bağdaş kurmuş kolektif birikimin, verili sistemin eksen merkezine bindiriş edilmişti. Artık kolektif olan kararlar mülk sahibinin iradesine göre olmalıydı.

Kararları biz almıyorduk. Ya kim alıyordu?  O denen, mülkün sahibi olan “öyle istediği öyle dilediği için biz böyle söylüyorduk”. Kolektif güç ile insanın sağlaması arasına mülkün sahibi fikri girmişti. Araya giren mülkün sahibi söylemli zaman mekân eylemli imge uzaması nedenle kişiler kolektif gücü görmez oldular. 

Kolektif alan içinde tek görünen mülkün sahibi ile onun iradesi ve mülk sahibinin keyfine göre rızkları dağıtıp kaderleri belirlemesiydi. Nasıralı İsa’ya kadar geçecek olan bu süreçti. Köleci süreç mülk sahibi söylemli tuzak anlam içinde kolektif gücü sahiplenme ve kolektif gücü yönetme iştahından doğdu.  

Köleci sahiplik ve köleci yönetim; mülksüz kıldığı kişiler üzerinde boşaltılan kolektif sağlamalı kolektif gücün yerine, mülk sahibi olanın irade ve kararlarıdır diye söylenen illüzyon ile dolduruyordu. Böylece kolektif güç yani ortaklaşa olan mülk sahibi söylemli adaletsizliklerle yeniden belirmişti. 

Ama vahiy nedenle kolektif güç bir türlü söylenip geçmiş bek raunduyla içi doldurulamıyordu. Bilindiği gibi köleci süreci ortaya koyup besleyen ortaklaşa olan süredurum ortaklaşa kapasiteydi. Ortak olan etkiye vahiy dense de ortak etki köleci süreç ile geçmiş arasındaki bağlanım enerjisi ve devamlılıktı. 

Görüldüğü gibi başlangıçta vahiy yoktu. Vahiye göre ortam da yoktu. Verili düzlem içinde eş yönlü ortak mekân eylemli tekil etkileşimlerden kolektif güç belirmişti.  Ortaklaşan eylemler kendi salınımlı kendi açılıp kapana genleşme periyodla ve kolektif birim zamanlı frekans skalası ortaya koydu.

Oysa şimdiki köleci süreç içinde ortaklaşa olan bağlanım yerine; vahiy olan, ortak tanımayan mantık konmuştu. Kendisine mülk sahipliği ve irade ortaklığı tanımayan illüzyon şimdi ile geçmiş arasında kopukluk veya kesinti oluşturmuştu. Geçmiş ile şimdi arasına köleci mana anlayışı konmuştu. 

Köleci mana geçmişin üzerini örtmüştü. Örtülen yerine kendisi sanal bir neden gibi davranmıştı. Geçmiş ile şimdi arasındaki kesikli devamlılıktan kaynaklanan kopukluğa vahiy denmişti. Köleci mantık kopukluk yaptığı boşluğun içine de kendi uydurduğu başlangıcı, neden diye söyledi. 

Kolektif tahrik gücü yerine mülk sahibinin iradi tahrik gücünü bindiriş etti. Oysa ilk te sizin nasıl davranacağınızın bilgisi ve vahyin tahrik gücü yoktu. Egonuz ve verili doğa dışında rehberiniz yoktu. 

Kolektif güç, kesişen ortak mekân bağlaşımlı kişi eylemlerinden. Artan kolektif zamandan. Kolektif birim zamandan. Kolektif birikimden. Kolektif depo enerjiden. Kolektif eylemli kolektif özne ve kolektif akıldan. Özgecilikten. Paydaşlı olan dağıtımdan vs. oluşmasıyla kolektif güç kolektif bir tahriktir. Kolektif bir tahrik (bileşimin özellik etkisi sinerji) momentini taşır.

Biliyorsunuz ki enerji bir biçimden başka biçime dönüşür. Akış enerjisi firen, engel, direnç, sürtünme nedenle başka enerji formlarına dönüşür. Hareket halinde olanı durdurmak isteyen bir zıt kuvvetle, durmakta olanı enerjiyi eylemine devam ettirmek isteyen zıt kuvvetler, sürtünme kuvvetiydiler.

Nasıl kendi üzerine kendi etkimenin sürtünme enerjisi nedeniyle bir elektromotor kuvveti (EMK’sı) varsa; kolektif gücün de kendi bileşenli parçaları hareketinin kendi üzerine kendi etkimesi olan EMK nedeniyle bir ortaklaşa bir kolektif (tahrik motor) kuvveti vardır. Ortak tahrik kuvveti özne nesneldir.

Ve bu kolektif kuvvet (fizik olarak kolektif tahrik motor kuvveti) sistemdeki üç boyutlu üreten öznelerin yaşam kalitesini garanti ve kalite eder. Kolektif öznelerin yaşamını garanti etmenin ötesinde sistem çevrimini oluşur. 

Özne nesnel kolektif tahrik kuvveti kolektif depo gücünü oluşur. Özne nesnel kolektif tahrik (işlerge) kuvveti araç gereç amortismanını oluşur. Kolektif tasarım tahrikini, araştırma geliştirme tahrikini vs. karşılar bir sinerji ve bileşim gücünün özelliği olmakla kolektif alanın kolektif tahrik (işlerge) gücü olmaktadır. 

Kolektif tahrik gücü (kolektif sistemi harekete geçiren güç, işlerge, bir enerjiyi başka enerjiye çeviren işlerge) sistem öznesinin devinmesine harcanan güçten daha fazlası bir tahrik gücü kuvvettir.

Yani özne nesnel kolektif tahrik gücü tekil duruma göre ortaklaşa olan eylemi yola çıkarma, hareket ettirme; sistemi kımıldatıp çevrimlerledir. Süreçleri sürekli iyileştirip geliştirmenin etkisidir. Herkesin yeteneğine ve herkesin ihtiyacına göre dağılan tüketilen güç, kolektif güçten (tahrik gücünden) daha azdır.

Tekil rehberiniz tekil eylemlerinizdi. Ve yol göstericiniz eylemlerden oluşan imge düşüncelerdi. Eylem düşünceyi düşünce de eylemi etkiliyordu. Kolektif alanda rehberiniz, kolektif güçtür (kolektif tahrik gücüdür). Oysa köleci sistemin kılavuzluğu, başımıza gelen belalardan ötürü, karganın kılavuzluğuydu.

Kolektif akışın enstrümanları da kişimizdeki tehdide, beslenmeye vs. uygun olan tekrarlı davranışlar içinde seçilip, ortaklaşışı ortaya koydu. Ortaya konan ortaklaşıştaki harekete geçirici (tahrik edici) kuvvetlerdi. 

Bu kuvvetler bileşenler üzerinde yardımlaşan, dayanışan iş bölüşümü gibi oluşumların ikinci bir tahrik kuvveti alan içinde çevrime edilmekle kolektif bileşimin gücü ortaya konuyordu.

Yol töre böyle başlıyordu. Daha başta "yün eğirip, ip dokuma yoktu". Yol, töre baştan belirlenimle değildi. Aksine yol, töre başta belirsizleydi. Belirsizleler içinde türlü türlü doğru ve eğri eylemlerden tekrar edilmekle, sistemin tahrik kuvvetleri çoktan seçilimleydi.

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış