Gerilim [Stres] 3


3.3.2019
Enerji, kendisinin üst üste olan gerilim durumlarının baskı ve basıncıyla çok boyutludur. Evren gibi gerilimler alanın kaynağı, sürekli bir gerilim üretiyorsa henüz bitmemiş doğmamış doğumu tamamlamamış bu süreç boyunca evren açılacaktır.
 
Boşluk enerjisi sürekli kuantum durumlarla (üst üste durumlarla) var olup yok olmaktadır. Eşleyişle bir şekilde yok olan diğer kuantum durumla var oluyordu. Anne bağıntılı süper pozisyonla olamıyorsa hala bağıntılı süper pozisyonla vardı. Aslında hep vardı.
 
İnsan, ağaç, bulut, su vs. aslında hep var olan bir süper pozisyon durum değildirler.
 
Ancak kuarklar, fotonlar, elektronlar vs. gibi kuantum parçalı devinim (ısı-sıcaklık), baskı, basınç, zaman, devim, gerilim, alan, çekim, yük gibi (süper pozisyonlu parçalar) olmakla bir şey her şey, her şey bir şeydi.
 
Hız bir devim biçimidir. Hızınız (devinmeniz ışık hızına yakın devinmeniz) artıkça kütleniz azalıyordu (seyreliyor). Hız düştükçe kütle kazanılıyordu. Kütleniz yoğunlaşıp ağırlaşıyordunuz. Ağırlık görünen bir baskı ve basınç ya da yüktü veya boyut zaman ve mekândı. Ki bu bir şey her şey her şey bir şeydi.
 
Burada kavramamız gereken şu. Kuantum düzlem süper pozisyonlarıyla (üst üste zaman, mekân, devim, vs. durumlarıyla )var oluyordu. Üst üste durumlar zamanı, mekanı, devimi, gerilimi vs. bağ ilişkisine göre oluşur.
 
Atom düzlemi ile başlayacak olan makro düzlemse kuantum durumlar sonrası “moleküler evrimle” ancak var oluyordu.
 
Süper durumlar (üst üste durumlar) makro alanda özel bağıntılı her bir durumların boşluk alan devimine veya oyuk alan devimine dönüşüyordu.
 
Bağ ilişkili görece boyutlardan kuantum beliriş sadece biri zamansa, gerilimse diğeri de dirençtir. Gerilim dirençle yokuş aşağı olup akıma, akışa, akıcı oluşa, yön tutuşa vs.ye dönüşür.
 
Makro düzlem de bir evrenler alanı olmakla, bir kısım kuantum durumlar zorunlu olarak evrenler alanlı kararlı gerilimlere dönüşmekle çökerler. Bu çökme kırılması nedenle makro  (büyük) dünyada var olan yok olmaz. Yok, olan da var olmaz. Evrimle var olur evrim zaman ve mekânı devimi oluşturur.
 
Makro evrende evrimin, seçme ayıklamanın, eksikliğin ortaya koyduğu bütünsel oluştan kopuşla (üst üste zaman oluş ta kopan) gerilim olmadan direnç, direnç olmadan da gerilim, akım olmaz. Bunlar birbirine bağıntı; birbirinin var olanı ve yok olanıdırlar. Kendileridirler Ne yok olurlar ne var olurlar. Bu nedenle burada Dilara ölü ise canlı olmaz.
 
Kuantum durum içinde evrimsel dünyaya doğru sıçrayan oluşma üst üste durum dediğimiz süper durumlarda çökmeler meydana getirir. Çökme demek bir kısım kuantum bağ enerjilerin zıddıyla denk olan en az enerjili nötr durumla; kuantum bağ enerjinin bir daha kullanılamaz olmasıydı.
 
Aslında hep vardırlar. Eş deyişle aslında hep yokturlar. Biz öyle sanırız. Anneniz “hala olarak” size “kapalı” ve size göre annenizle sizin aranızda halalık bağı yoktur. Yani halalık yoktur. Halalık ölüdür.
 
Fakat anneniz anne olmayan bir bağıntıyla Evrim’in halası olur. Ve anneniz de Evrim’e anne olarak yoktur, bağ kurma bağlamında kapalıdır. Hâlbuki anneniz anne olarak hep vardır. Anneniz olmasaydı Evrim ona hala diyemezdi değil mi?  Bu örnek kuantum dünyaya bir kurt deliğidir.
 
Anneniz bir tanedir o bir gerilim haliyle anneniz hep vardır. Ama anneniz türlü bağ enerjisine (üst üste durumlar pozisyonuna) dönüşmeden de annenizin (Filiz’in) o bir hali hep var olduğu halde, Filiz hem her durumla hem hiç bir durumla hiçbir zaman beliremez.
 
Kuantum durum, görece parçalı bağ ilişkisine dönüşemeyen gerilimle olan anneniz beliremez. Bir gerilim nasıl kendi parçalı bağ durumlarına dönüşürdü? Ya da bir gerilimi nasıl parçalı bağ durumlarına dönüşürüz?
 
Yukarıda da söylediğimiz gibi bir direnç koyarak. Direnç kendi üzerimizde gerilme doğruydu. Ya da gerilimden kendi üzerimize doğru oluşan bağ enerjili yansımadan bağ yapıp, bağ yapamamaktan kaynaklanacaktı.
 
Anne (Filiz) durumlu, potansiyel olam içindeki gerilme, direnç ile çoklu bağ enerjisine dönüşür. Anneniz (Filiz) zaten kuantum olam, durumla; çoklu bağ enerjisi yansımasıyla; sizin annenizdir.
 
Veya Filiz size eş olmakla, doktor olmakla, teyze olmak gibi durum yansıması kadar, amca olamamak, dayı denememek gibi var yok olam durumlarıyla gerçektir. Hâlbuki Filiz bu var yok durumlarıyla hep vardır.
 
Filiz var olmasa nasıl teyze olacak, nasıl doktor olacak, nasıl eş, dost, düşman, kötü kişi vs. olacak. Anlaşılır olsun diye anneyi (özdeği-Filizi) dört süper durumla sınırlayalım.
 
Özdeğin (annenizin) dört süper durum, bağ enerji yansımalı girişmesi de şunlar olsun. Eş, teyze, abla, anne gibi 4 süper durum annenize (Filiz’e) boyut (nicelik-nitelik) kazandıracak olan bağ yapıcılar olsunlar.
 
Özdek (Filiz-kadın) sizin annenizdir (Özgür’ün annesidir). Filiz, Evrim’in teyzesidir. Eylem ‘in ablası. Barış’ın da eşi olsun. Özdek (anne) Barış’la eş bağıntısı kurmakla belirir.
 
Anne, abla, teyze bağ ilişkisi Barış’tan kadına, kadından Barış’a doğru yokuşlaşan durum olan dirençle karşılaşır. Yani bu üç süper durumla Filiz’den Barış’a veya Barış’tan Filiz’e doğru beliren eş olma durumu içinde Barış ve Filiz’in, diğerlerine kapalı olması nedenle diğer durumlar beliremez.
 
Özdeğin (annenizin) Barış ile anne bağıntısı olmadığı için, özdeğin Barış’tan tarafa annelik özelliği yok olacaktır. Biliyoruz ki Barış’a yok olan annelik (özdek) aynı anda Özgür’e anne olmakla aynı anda ikisi bir arada belirli bir bağıntı ve girişmedirler ve vardırlar

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış