Ortak Akıl Ve On Koşul 5


24.7.2019
"Koşullar sağlandığında, havadan ağır nesneler de uçar". Bu bir ortak akıldır. Ortak akıl kendi alanı içindeki inşanın temelidir. Koşullar sürdüğünde sittin sene sonra da bu böyledir.
 
Yapının temeli ortak akıldır. Sosyo toplumsa yapının temelinde üreten ilişki de vardır, bilimsel olduktan sonra ortak akıl ön koşulsuz kabuldür. Yedi milyar insan içinde bunu ön koşulsuz kabul etmeyeni duymadım. İstisnalar kaideyi bozmaz. Her ortak akıl giderek bir ön kabul ile gerçekleşir.
 
Hiçbir yazım "topluluk fikri" gibi stabil bir savlama öngörmez. Çünkü topluluk inşacı bir kavram değildir. Savladığım söylem toplum fikridir.
 
Toplum fikri, insanı ve insan öznesini, üretim hareketini, bilgiyi, araştırma geliştirmeyi, eğitim öğretimi, tasarımı, üretim araç gerecini ve üreten teknik teknolojileri, sağlığı içeren bir entegre organizasyondur.
 
Toplum fikrinin ya da toplum düşüncesinin bırakın kayıtsız şartsız ön kabul olmazlığını, toplum düşüncesi inşanın temeli olmakla kılgın olması asıl ve esas olan düşüncedir.
 
Yemeğin üzerine keyif çayı içme, düğün, sosyal akıldır. 5x5= 25 inşacı toplumsal ortak akıldır. Yani ortak aklı ortaya koyan toplumsal oluşun sizin dışınızda, sizden bağımsız yadsınamaz bir kendi var oluşu vardır.
 
Yani kılgın oluş kendi üzerine kendi etkimeli "seçme ayıklaması" olan bir kavram olmakla; o sistem çevrimini bu kılgı üzerine yapar. Başlangıç koşullarına atıf olmayı, geri bağlanım yasası olmayı içerir.
 
Ne açlık kavramını siz ihdas etmişsinizdir. Ne de haydi açlık diye bir şey ortaya koyalım açlığı da hep beraber giderelim, demişsinizdir. Kısaca ortak akıl %60, %80, %100’ün savlandığı bir anlayış değildir.
 
Vatan savunmasında ortak akıl nedir? Hayatın meşruiyetidir. Vatan savunması bağlamındaki hayatın korunma ilişkin ligi şudur. Hayatlar tekil hayat olmakla ve tekil sürdürülebilirlik olmakla birlikte hayat artık on bin yıldan bu yana olan kolektif süreçlerle, sürdürülebilir olmakla; hayatımız kolektif hayatlar olmaya başlamıştır.
 
Çevre hayatla bütünleşen dış nedendir. Bizler vücudumuz gibi çevreden yalıtılmış süreçlerle enerji düzenli organize yapılarız. Ve bizler yine çevreden enerji girdisi yapan çevreye atık bırakan bir işleyişle bu yalıtımı sürdürürüz.
 
Hayatın enerji sağlama süreçleri şimdilik iki aşamalıdır. İlki avcılık toplayıcılık sürecidir. Ki bu başlangıç koşulları hemen hemen ortadan kalkmıştır. Enerji sağlayıcı yöntemin İkincisi üreten ilişkiler sürecidir.
 
Avcılık toplayıcılık yapılmakla kontrol edilen dış çevre bölgedir bu sosyal ortak akıldır. Vatan üreten ilişkilerle korunan çevre olmakla yine bir vesile nedenle ortak akıldır. Vatan ile beraber savunulan üreten ilişkilerdir.
 
Hayatın sürdürülmesi şimdilerde; kolektif süreçlerle birlikte korunma kapsamına alınmıştır. Kolektif süreçlerle birlikte korunma bizim şimdiki birinci ortak akılımızdır. Söz gelimi kanseri kolektif süreçlerle alt ediyoruz. Uzaya ve kuantum dünyaya anca kolektif süreçlerle vakıfız ve kontrol ediyoruz.
 
Hayatın korunma ilkesi asıl ve öz ortak akılcı nedendir. Meşru olan ve meşruiyet olan yaşam hakkına karşı yapılacak mütecavizce saldırıya direnmek te yine ikinci bir ortak akıldır.
 
Ama tekil var oluş kendi başına bir hayat ve belli süreliğine uzun süre hayatın sürdürülebilirliği ise de hayatın kendi dışındaki nedenlerden ötürü hayatın kalımlılığı değildi. Ve hayatın kalımlılığı olamıyordu da.
 
Işınım olmadan hayat başlamıyordu. Işınım hayata destekti de köstek tide. Işınım hem cennetimizdi. Hem cehennemimizdi. Biz var oluşumuzun da, yokluğumuzun da ışımaya bağlı karmaşık dinamikler sonucunda ve uzun erimli girişmeler nedeniyle olduğunu ancak kolektif süreçlerle bile biliyoruz.
 
Gün gelecek hayatımızı veren, polimer yapıları ortaya koyan girişmelerin bağıl dinamikler kopacak. Bu kopma nedenle hayat ortadan kalkacaktı. Hayatın dışında olmakla hayatı denge boşluk alanları içinde var etmekle ortadan kalkacak olanlardan biri ozon tabakasıysa diğeri de Allen kuşaklarıdır.
 
Bunlara cevap oluşacaksak, yani hayatı koruyacaksak; gelecekte de ve daima kolektif güce kolektif gücün koruyuculuğuna muhtaçlığımız vardı. Kolektif güç vaz geçilmez bir “üçüncü ortak akıldır.
 
Yaşam meşruiyet se yaşamın karşılanması ve sürdürülmesi olan beslenme, savunma, korunma, barınma, neslin devamı vs. de meşru ve ön yargısız ortak akıldır.
 
Kolektifi inşaca oluş organizmalar özelinde insanda sosyal oluşla birlikte, üreten süreçle başlamıştır. Böylece inşaca oluşun temeli entegre bir organizasyonla ortak sahipliklerdir. Bu durumlar da zorunlu bir ortak akıldır. Yine kolektif başlayan kolektif sürer. Kolektif gelişir kolektif ölür. Tıpkı vücudumuz gibi.

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış