Varoluşun Yasallığı 3


3.03.2021

Kendi geçmişini atom düzeyinde, moleküler düzeyde yalıtım etmek, bir beden kadar hayat ile bilincin de kendi işidir. Yalıtıma bir bataklık ya da bir ormanlık veya çöl, deniz gibi yalıtımlı ortamlar kendilerini pasif etkilerle korurlar.

Hayat gibi en sıkı ve etkin bir düzene göre korunan yaşamın ikinci bir etkin korunma şekli ise özne bilinçle bencillikti. Her geri beslenirler kendisinin tekrarları olan salınımlardı. Bencillik te kendi tekrarını veren salınımdı.

Makro düzlemdeki atom düzenli nesne, nasıl özne oluyordu? Nesne nasıl bilinç oluyordu? Birinci varoluş biçimine çok değindikse de ikinci biçimle bilince dek var oluşu ayrıntılamayı başka yazılarıma bırakmak istiyorum.

Her şey geçmişle (tarihle-tarihsel oluşuyla) vardı. Geçmiş demek geri izdüşümü olan geri bağlanımlar ile olmaktı. Geri bağlanımla hatırlamaktı. Bu durum da bize şarj deşarjları veriyordu (dolma boşalma süreçlerini veriyordu).

Bilinç sel düzeyde geri başlanın da diyeceğimiz geri bağlanım ve geri bağlanım olguları olan eğilimler bizlerde şarj tarzı birikme oluştular. Kontrol ve eşleştirme süreçli eksiltme artırma veya eksiğini tamamlama ya da eksiğine yönelme eğilimli şarjlarıyla deşarj olup boşalıyordular.

Şarjlar, deşarja; deşarjlar da şarjla geri bağlanma çevrimiydiler. Şarj deşarjlar bir perspektif, bir görünüş, bir açı ve bir yansıma oluştular. Tepe değerler şarjı, çukur oluşumlar boşalmayı simge ederler. Ve her çukur tümseğine eğim olan görünüşle yansımadır.

Veya çukuru veren yamaç, çukur tabanıyla kendisine eğimledir. Bir eğim de bir açıyla çukur tabanına doğru düşüşledir. Çukur ters çevrildiğinde yani anti çukur dediğimiz zıttı durumla var olur. Bu durumda çukurun yamacı tırmanma olur.

Çukurun tabanı da kubbe gibi tırmanan eğim alanın tepe değeri üzerinde anti durumuna doğru geri dönüş yapar. Yani tümselen tepe değer, çukurun alt tabanıyla var. Çukurun alt tabanı da anti durumla tümseğin tepe değeriyle vardı.

Böylece bir durum diğer bir anti durumuyla ya bir düşüş eğimini oluşuyordu. Ya da anti durumuyla tırmanış eğimini oluşuyordu. Bir çukur kapasite düşüş yanal eğimiyle dolarken her dolma süreci çeperlerine doğru tırmanan birikmedir. Anti dediğimiz zıttı durumla tırmanma birikmesi tepe yapan eğimle düşüşe, boşalmaya geçişti.

Bu anlatım bize karışık gibi gelmesin. Doğru düşünme ve anlama çıkarımları yapabilmemiz için olgu ve olayların bu tür bek raundunu imaj düzeyinde veya günlük gözlemlerle bilmeliyiz.

İmaj veya gözlemden imajlar çok hızlı düşünme anlama çıkarımı yaptırırlar. İmajlar hızlı kontrol süreci olacak anlama ve çıkarımları yapabilmemiz için konjonktür sel temel bir geri bağlanım bilgilerimiz olmak zorundadır.

Bize doğru yöneltilip söylenen (boşalma yapan) bilgileri ifade eden sözcükler bitmeden en hızlı bir düşüncenin üssü olan devinmelerle anlağınız içinde bir bek raunduyla kavranmak zihinde canlanma olmak zorundadırlar.

Geçmişe ait zihinsel geri bağlanımları orta çağdan öte olmayan bilgiler, bölük pörçük özel amaçlı tuzaklarla dolu bildirişler vermesi yüzünden bizler kendi fikri takibimizi yapamamaktayız.

Ve fikri söylemlerle fikri yazıları bu nedenle anlayamamaktayız. Alt yapı dediğimiz anlama anlatım geri bağlanım bildirişimlerimiz olmadığı için söylemlerimiz konjonktür de konjonktüre göre olacak kendi ekleme çıkarma tamamlamalarını yapamamakla geleceğe doğru kendisini devam ettiremez (deşarj akışı ettiremez).

Bize verilen, bize doldurulan şarj bilgilerin çoğu geri bağlanımı olmamakla, doğru olmayan; boş yararsız özümsenemeyen bilgilerdir. Bu yararsız bilgiler konjonktür ile atıl kalmaktadır.

Geri bağlanımı olmayan boş bilgilerle, olayları anlayacak bağ ilişkileri kurulamamaktadır. Bu nedenle bizler bilici, bulucu anlayışlarla olamayız. Bilişle olanlarımız da türlü zorluklarıyla şansızlardı.

Konuya dönersek; dolma boşalma (şarj-deşarj) veya boş dolu ya da çukur tepe biçimi olan eğim ya da eylemli akışa tepe çukurla veya çukur tepeyle birbirine geri bağlanımdılar. Bu geri bağlanımları diyagramla yapıp göz önüne getirten hatırlatma yapabiliriz.

Bu diyagramda birbirine ters durumla olan veya anti durumla olan bir dalga hareketi eksen boyunca birbiri ucuna eklenen geri dönüşlerle devam ettirilir. Birbirini destekle birbirini başlatan birbirini durduran kesikli sürekli olurlar

Örneğin, ꓵ işareti bakış açısına göre tepe biçimini veren bir dalga veya atımdır (palstır). Yine U işareti başka bir bakış açısına göre bir önceki biçim hareketin antisi olan çukur biçimini verir.

Yani bakış açınıza göre bir çukur U tersi ve anti durumuyla ꓵ atımlı tepedir. Yine bakış açınıza göre bu ꓵ şekle üsten bakarsanız tepe; alttan bakarsanız çukurdur. Buna zıttı ve üssü durumla çukur olan tepe, tepe olan çukurdur diyoruz. Her çukur çeper ucuyla yamaçlaşır ve tabanıyla tepe yapar. Her tepe de zirvesiyle çukura eğimle düşer.

Bir tepe ꓵ işareti ile bir çukur U işaretini birbirine ekleyelim. ꓵ işaretinin sağ alt ucuna U işaretinin sol çeper ucunu ekleyerek tümseğin çukurunu, çukurunda tümseğini elde ederiz.

Tümsek ve çukur bileşimleri bu gibi tersten bir uçla değinen bileşimlerle kendisini devam ettirirsek iki yönlü iki açılı zıt durumlar birbirini tamamlayan kendi döngülerini verirler. ∿∿∿

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış
Benzer İçerikler