Nevruziye : Uyandı yine envāruŋ çerāġı


Esa
14.05.2017
 
Mefā˘ìlün Mefā˘ìlün Fe˘ūlün
 
Hezec: + – – – / + – – – / + – –
 
 
1. Uyandı yine envāruŋ çerāġı
 Cihānuŋ rūşen oldı bāġ u rāġı
2. Döşendi yér yüzinüŋ ferş-i sebzi
Ķuruldı šaġlaruŋ rengìn otaġı
3. Açıldı lāle-veş nevrūz kūhı
Ķuşatdı ter benefşe ŝol u ŝaġı
4. Pür étdi jāle lü’lü’ birle bāġı
 Šonatdı la˘l-i terden lāle šaġı
5. Ŝabā açdı meger dükkān-ı ˘aššār
 Güzel ĥōş ķoķular šutdı demāġı
6. Ŝaru çiçek midür bu gök çemende
 Ya yılduz ˘aksi mi ya zer oraġı
7. Ya ŝaģrā baģr-i nūr oldı ser-ā-ser
 Ya gökden yaķdı yér yér yér çerāġı
8. Yaraķladı hezārān ķanlu peykān
 Yine bülbüller içün gül budaġı
9. İŋildüsine her zurzūr-ı zārüŋ
 Nebāt-ı murġzār urmış ķulaġı
10. Görüp gül şem˘ini ĥār içre her dem
 Erür bülbüllerüŋ yüregi yaġı
11. Ayaġ üzre šurup bezm-i çemende
 Eline nerges ald’altun ayaġı
12. Ŝabā yārüŋ lebin źikr étdi beŋzer
Ŝulandı ġoncenüŋ nāzük šudaġı
13. Ķara zülfi gibi sünbül nigāruŋ
 Göŋül ķuşlarına ķurdı duzaġı
14. Çemen ģūrìleri daĥi göŋül hāy
 Güzeller gibi hep yaġmacı yaġı
15. Aķar ŝular gibi çaġlar geçer çaġ
Ġanìmet gör béş on gün gel bu çaġı
16. Fenā cāmın içem déyü gör āĥir
 Açılmaz nergesüŋ gözi ķapaġı
17. Dil-i ġonce niçün ĥūn oldı fikr ét
 Nedendür lālenüŋ baġrında daġı
18. Gel āzād ol ķul olma māl ü mülke
 Bıraķ elden ayaķdan bend ü baġı
19. Ķanı ol pādişehler kim cihānda
 Sürerlerdi yéd’iķlìme yasaġı
20. Ķanı ol ģikmet ile dirilenler
 Birinüŋ var mı göre şimdi ŝaġı
21. Gider elden çün āĥir kār-bāruŋ
 Ir arķaŋdan yüki ķaldur ayaġı
22. Temāşā ét ki Ģaķ emriyle ĥalķa
 Ne defterler açupdur dehr bāġı
23. Ķulaġı šut bu gün źikr-i šuyūra
 Unut efsāne-i dehri ķo lāġı
24. Bahārın ˘ömrüŋ éy MEDĢÌ geçürdüŋ
 Delü göŋlüŋ velì yine bayağı
 
MURAT A. KARAVELİOĞLU,16. Yüzyılda Derlenmiş Bir Şiir Mecmuasında Dört Nevruziye Örneği: Medhî, Sücûdî, Cafer Çelebi ve Lutfî’nin Nevruziyeleri Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 15, İstanbul 2015, 223-262. 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış
Benzer İçerikler