Ahmet Hikmet Müftüoğlu Hakkında Kaynakça


Esa
3.09.2020

 

 

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Hakkında Kaynakça

 

 • )Prof. Dr. Bilge Ercilasun, Yeni Türk Edebiyatı Üzerine incelemeler I, Akdağ Yayınları / 205, Kaynak Esaslar / 36, I. Baskı / 1997 Ankara.
 • )Müftüoğlu Ahmet Hikmet, Gönül Hanım, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1971, s. 1 – 14.
 • )Dr. Fethî Tevetoğlu, Büyük Türkçü Müftüoğlu, Ahmet Hikmet, Ankara 1951, Milli Eğitim Basımevi, s. 10 – 14.
 • )Fevziye Abdullah Tansel, A. Hikmet Müftüoğlu, Hayatı ve Sanatı, Türkiyat Mecmuası, c. IV, 1951, s. 1 – 2.
 • )İbnül’ Emin Mahmut Kemal, Son Asır Türk Şairleri, İstanbul 1930, s. 1696.
 • )Resimli Kitab, c. 1. No. 1 Eylül 1324, s. 31; Fethi Tevetoğlu, a.g.e., s. 87; ve Fevziye Abdullah Tansel, a.g.m. s. 3.
 • )Süs Mec. Yıl Nu. 21. 3. Teşrin-i Sânî 1339.
 • )Gülbaba Maddesi, Türk Ansiklopedisi, c. XVIII, s. 147 – 140.
 • )Hüseyin Cahit Yalçın, Edebî Hatıralar, İstanbul 1935, Akçam Matbaası 187, s. 8.
 • )Yusuf Şerif, Ahmet Hikmet, Türk Yurdu, 5.c., 30. sayı, 6. 1927, s. 537 – 538.
 • )Fevziye Abdullah Tansel, A. Hikmet Müftüoğlu, Hayatı ve Sanatı, Türkiye Mecmuası, IX. c., 1951, s. 2.
 • )İslâm Ansiklopedisi, 1. c., İstanbul 1950, Milli Eğitim Basımevi, 140, A. Hamdi Tanpınar’ın “Ahmet Hikmet” Maddesi yer almıştır.
 • Not: Ansiklopedinin, 1. c., s. 183 – 184.
 • )Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, 2. c., İstanbul 1965 – 1966, Türkiyat Yayınevi. Not: Kitabın 2. c. 1, s. 597 – 601. A. Hikmet Müftüoğlu’na ayrılmıştır.
 • )Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Destanlar Devrinden Zamanımıza Kadar. İstanbul 1947 – 48 Yedigün Neşriyat, 42 s. 40 resimli.
 • Not: Kitabın 340 – 41 sayfaları arasında A. Hikmet Müftüoğlu maddesi yer almıştır.
 • )Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Türkoloji Dergisi, 11. c., I. sayı 1965 – 1 – 282 s.
 • Not: Makalenin 110 – 111 sayfaları arasında A. Hikmet’le ilgili bilgi vardır.
 • )Ahmet Oktay, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, 1920 – 1950, Türkçülük – Ulusçuluk, Irkçılık – Turancılık, s. 53 – 58.
 • )Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Tuncer, Akademi Kitabevi, İzmir 1994, Türkçülük, s. 7 – 8.
 • )Berna Maran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, A. Hikmet Müftüoğlu’nun Hayatı, Sanatı ve Eserleri.
 • )Büyük Türk Klâsikleri, A. Hikmet Müftüoğlu, s. 10.
 • )Yeni (1899 – 2000) Türk Edebiyatı El Kitabı, Türk Ocaklarında İki Mühim İsim, Ahmet Hikmet, Hamdullah Subhi, Grafiker yay., s. 206 – 207. Editör
 • Ramazan Korkmaz
 • Hülya Arşınşah
 • A. İhsan Kolcu
 • Ayşenur Külahlıoğlu İslam
 • Cafer Gariper
 • Osman Gündüz
 • Tarık Özcan, I. Basım Ankara 2004.

 


 

 

Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış