Aybdır kiri kalır destinde yüzde karesi


Esa
16.6.2017
Aybdır kiri kalır destinde yüzde karesi
Derhem ü dinâr ile aldanma cânım pâresi
2. Öyle bir dürr-i yetîm-i nâzı eyler perveriş
N 'ola ol tıflın sadef-kârî ise gehvâresi
3. Gerdiş-i sâgar kadar hâlet verirdi âşıka
Tıfl iken ol mest-i nâzın nergis-i bîmâresi
4. Etmesin bîhûde diller merhem-i la‘lin heves
Hançer-i müşkîn-ı ebrûnun onulmaz yâresi
5. Gösterir âyîne-i zânûda bir gird-âb-ı hûn
Hayret-âmuzân-ı aşkın gerdiş-i nezzâresi
336
6. N'ola gitse kendüden hayretle cân-ı nâ-sabûr
Yâ seferdir yâ tahammül çünki aşkın çâresi
7. Dil yine ser-keştedir tîr-i hevâyî-veş Nedîm
Bir kemân-ebrûnun olmuşdur meger âvâresi
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış