Bahşeden câm-ı safâya sübha-i mercânını


Esa
16.6.2017
 
Bahşeden câm-ı safâya sübha-i mercânını
Hiçe saymaz âlemin İskender ü Hâkânını
2. Dîdemin gördükde zûr-ı cûşiş-i tuğyânını
Tutdu kûhun cûylar feryâd edüp dâmânını
3. Ayşa mağrûr olma kim bir iki günde goncanın
Sîne-i sad-çâk eder gerdûn leb-i handânını
4. Sûru ba‘zın ba‘za mâtem-hîz olur ebrin görün
Hande-i berk eyler efzun dîde-i giryânını
5. Nakd-i ümmîd ile pürdür ceyb-i subh ey dil hemân
Vâm-hâh-ı âhın elden koyma sen dâmânını
6. Seyr eder eşk-i gül-âbı hande-i gül-goncada
Âkıbet-bîn eyleyenler dîde-i irfânını
7. Rûy-ı tâbânın seher hâb içre bir kez seyreden
Pençe-i hurşîdden girâ bulur müjgânını
8. Sînede teng olma ey dil kim seni der-bend eden
Matla‘-ı kâm eyleyendir Yûsufun zindânını
9. Neyledin n'etdin Nedîmâ tîşe-i efkâr ile
Bî-sütûn-ı feyz-i aşkın buldun âhir kânını
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış