Bir dem tegâfül etmez isek bir dem eyleriz


Esa
15.6.2017
1. Bir dem tegâfül etmez isek bir dem eyleriz
Izhâr-ı aşkı yâra hem etmez hem eyleriz
2. Sen bî-haber hayâlin ile gûşelerde biz
Tâ subh olunca her gece ayş u dem eyleriz
3. Nâhidi kasd olunsa şikâr eylemek değil
Tanbûr-ı bezme zülfünü târ-ı bem eyleriz
 
34 Bu gazel, sadece AE nüshasında mevcuttur.
279
4. Zâhid ölür gider gam-ı havz-ı behiştden
Biz bir kadeh şarâb ile def ‘-i gam eyleriz
5. Sûz-ı cigerle nevk-i hâdengin müzâb edüp
Gül-goncazâr-ı zahm-ı dile şeb-nem eyleriz
6. Bir mısra‘-ı resâ deyicek mû-miyânına
Mânend-i turre kaddi ham-ender-ham eyleriz
7. Bârîk şef‘ nükteleri cem‘ edüp Nedîm
Nâzende şâhid-i sühana perçem eyleriz
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış