Bu şeb uşşâkdan ol meh yine rûyun nihan tutmuş


Esa
15.6.2017
 
 
 
Bu şeb uşşâkdan ol meh yine rûyun nihan tutmuş
Ki kûyun ser-be-ser hengâme-i şâhım aman tutmuş
2. Değil çeşm-i kebûd ol ebruvânın zîr-i tâkında
İki âvâre kumrîdir ki gelmiş âşiyan tutmuş
3. Yürüt peymâneyi cânlar bağışla sen de ey sâki
Ki mutrıb râhatü'l-ervâh ile devr-i revan tutmuş
4. Dikiş tutsun mu çâk-i gonca seyr etdikde ruhsârın
Tutalım dikdigin nev-nahl-ı gül ey bâğban tutmuş
5. Aceb mi el ayak tutmazsa rindân-ı kadeh-keşde
Teb-i endûh-ı hecr ol nâ-tüvânı çok zaman tutmuş
6. O hûn-âşâma etmiş mâcerâ-yı aşkımı işrâb
Yine ey dil meger bu dîde-i giryânı kan tutmuş
7. Gelir ol şûh-ı nâzende iki desti yine kande
Bir elde sâgar u bir elde câm-ı erguvan tutmuş
8. Bu gün gördüm Nedîmâ geçdi bin nahvetle dil-dârın
281
Kirişme dâmenin destin hınâ-yı hüsn ü ân tutmuş
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış