Cihâna pertev-i mihr-i cemâlin lem‘a-tâb olsun


Esa
16.6.2017
Cihâna pertev-i mihr-i cemâlin lem‘a-tâb olsun
Sipihre hüsn-i nûr-ı vech-i pâkin âfitâb olsun
2. Güşâde-bend-i sînen inşirâh-ı sadr-ı âşıkdır
Açıl ey gonca-i bâğ-ı vefâ bir feth-i bâb olsun
3. Dirîğ etme gedâyân-ı derinden nakd-i ihsânın
Zamân-ı devlet-i hüsnünde âlem kâm-yâb olsun
4. Yapılsın dest-i lutfunla sarây-ı hâtır-ı ahbâb
Dil-i virâne-i düşmen harâb-ender-harâb olsun
5. Gubâr-âsâ gönül kûyunda pâ-mâl olmadan kaçmaz
Türâb-ı makdem-i yâra heman bir intisâb olsun
6. Nedîm olmuş işitdim bezm-i kurba tûti-i gûyâ
Biraz da hem-zebânın hâlis-i şirîn-cevâb olsun
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış