Çün mihr ü kamer sîne vü ruhsâr güşûde


Esa
16.6.2017
 
 
Çün mihr ü kamer sîne vü ruhsâr güşûde
Dûş etmesin ol şûhu Hudâ çeşm-i hasûda
2. Dil zerre-sıfat şevk ile girse n'ola raksa
Olduk yine bir pençe-i hurşîde rübûde
3. Kahr eylediler bâd-ı bürût ile cihânı
Bakmaz mı bu câh ehli aceb Ad ü Semûde
4. Keç-perveri-i mâder-i eyyâmı görün kim
Ben her gece bîdâr-ı elem baht gunûde
5. Şevk ile yine gevremiş îmânı rakîbin
Çekmiş gibi kâfir o bütü şürb-i Yahûda
6. Bûs-ı lebin olmazsa çeker kâse-i hûn-âb
Bakmaz gamın âşûfteleri bûd u nebûde
7. Kasd ol büte dinletmedir efsâneyi yohsa
Değmez gül ü bülbül bu kadar güft ü şünûde
8. Gûyâlık ederdi gül-i tasvîre Nedîmâ
Hâmendeki feyz olsa eger hâme-i mûda
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış