Dirîğ âyîne-âsâ bulmadım yüz ser-tırâşımdan


Esa
16.6.2017
Dirîğ âyîne-âsâ bulmadım yüz ser-tırâşımdan
Hurûş-ı âb-ı şemşîr-i tegâfül aşdı bâşımdan
2. Girîban çâk olup hayretle sundum destine nâ-gâh
Dil-i sad-pâreyi ben şâne zannetdim telâşımdan
3. Süvâr ol ey perî gerdişler et gül-gûn-ı çeşmimle
Ki ben ebrû-yı zîn-âmâde ettim ona kâşımdan
4. Dahı gelmez kelâl ol neşter-i ser-tîz-i müjgâna
307
Felekler şîşe-i haccâma döndü kanlı yaşımdan
5. Nedîmâ dahı cünbiş gelmedi ol tâk-ı ebrûya
Nigun-sâr oldu bin kûh-ı tahammül irti'‘âşımdan
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış