Fırka-i erbâb-ı dilden zümre-i zühhâda dek


Esa
15.6.2017
 
Fırka-i erbâb-ı dilden zümre-i zühhâda dek
Hep esîrindir begim hatta dil-i nâ-şâda dek
2. Şöyle mest olmuş ki açılmış girîbân-ı kabâ
Nâfdan tâ bendgâh-ı hançer-i fûlâda dek
3. Mâ-melek şeyhim bütün hammâra rehn olmuş gibi
Delk-ı peşminden müzehheb nüsha-i evrâda dek
4. Göksu bir nâ-hoş havâ şimdi Çubuklu pek zihâm
Sevdigim tenhâca çekdirsek mi Sa‘d-âbâda dek
5. Şöyledir kaht-ı tahammül sîne-i tengimde kim
Yetmez olmuşdur nefes bir âteşin feryâda dek
6. Kilk-i ayyârın aceb nâ-refte râh açdı Nedîm
Hâne-i endîşeden gül-zâr-ı isti‘dâda dek
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış